META sprak met met Bart Severi & Els Michielsen

Net voor de kerstvakantie sprak META met Bart Severi, toen nog beleidsadviseur en projectleider bij Informatie Vlaanderen en Els Michielsen, ook toen nog beleidsondersteuner bij Informatie Vlaanderen. Ondertussen pronken er andere titels op hun visitekaartje. Bart is bestuurscoördinator in Diest en verantwoordelijk voor de diensten ruimtelijke ordening, openbare werken, milieu en groen, wonen, lokale middenstand, gebouwen en patrimonium. En Els is het nieuwe teamcoördinator archief bij stad en OCMW Lier. De kans voor een dubbelinterview lieten we niet schieten.
PDF-pictogram Pages from META_201701_16-20.pdf
Datum: 
januari 2017
Auteurs: 
Julie Hendrickx, Willem Vanneste
META magazine: