Carine Verdickt

META Nummer 2022/5

Carine Verdickt

Geschreven door Carine Verdickt
Gepubliceerd op 06.09.2022

Hoe belandde je in de bibliotheeksector?

Bij toeval. Ik was hoofdcontroleur personenbelasting bij de centrale diensten van de FOD Financiën en bezocht wekelijks de Centrale Bibliotheek. De bibliothecaresse die met pensioen ging, vroeg me of ik geen interesse had om haar job over te nemen. Geen eenvoudige beslissing, maar uiteindelijk koos ik voor de uitdaging. In 2008 startte ik als bibliothecaresse van de Centrale Bibliotheek van de FOD Financiën, nu de Infotheek.

In hoeverre bereidden je vorige werkervaringen je voor op je huidige job?

Mijn vorige job was een goede voorbereiding om met kennis van zaken te oordelen over welke fiscale documentatie nodig is voor de ambtenaren. Over het bibliotheekwezen wist ik nog niets, waardoor ik de Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde volgde.

Hoelang ben je al actief binnen de VVBAD?

 Sinds 2017, toen de Infotheek lid werd van de sectie Wetenschappelijke en Documentaire Informatie (WDI).

Wat was je motivatie om lid te worden?

De FOD Financiën is het grootste federale departement met een overheidsbibliotheek toegankelijk voor burgers. Aangezien de overheidsbibliotheken niet echt vertegenwoordigd waren binnen de VVBAD vond ik het een kans om met andere instellingen en bibliotheken in contact te komen. En dat loont, want ik krijg hierdoor beter zicht op de problemen waarmee andere collega’s kampen.

Wat houdt je baan in?

Ik ben diensthoofd van de Infotheek en samen met de afdeling Fisconetplus vormen wij het kenniscentrum van de FOD Financiën. We zijn bevoegd voor het aankoop-, budget- en contractenbeheer voor de hele FOD Financiën. Zelf heb ik meerdere petjes op en word ik meer opgeslorpt door financiële, beleidsmatige en organisatorische taken dan door inhoudelijke bibliotheektaken. Inhoudelijk houd ik mij bezig met het aankoopbeheer van alle documentatie voor onze FOD.

Welke ambities koester je?

Op 1 september 2022 ging ik met vervroegd pensioen, veel professionele ambities koester ik dus niet meer. Toch was ik graag nog enkele jaren doorgegaan met mijn team.

Ik vond het een kans om met andere instellingen en bibliotheken in contact te komen

Bepaalde omstandigheden, zoals het aanhoudende personeelstekort en het gebrek aan een duidelijke toekomstvisie, hebben daar anders over beslist. En dat doet, als ik eerlijk mag zijn, wel pijn: ik had nog zoveel dromen en ideeën die ik graag met mijn team had willen uitwerken.

Maar ik kan wel zeggen dat ik mag terugkijken op een rijkgevulde loopbaan. Vanaf september zal ik me inzetten als vrijwilligster bij een zorgbib in een woonzorgcentrum en steek ik een handje toe bij de Oxfam-Wereldwinkel. Later zou ik graag aan de slag gaan bij Het Predikheren in Mechelen en als Ambassadeur van Mechelen.

Op welke verwezenlijkingen ben je trots?

De dankbetuigingen en de positieve feedback die ik van collega’s en externe bezoekers krijg over de klantvriendelijkheid van mijn team, onze dienstverlening en onze uitgebreide collectie geven mij de meeste voldoening.

Ik ben al enkele jaren ondervoorzitster van het BIBforum. Samen met enkele andere leden hebben we twee jaar na mekaar een digitale Dag van de bibliothecaris georganiseerd. Op die manier vernamen we van alle aangesloten instellingen hoe zij omgingen met de pandemie. Keer op keer verrijkend om te horen hoe vindingrijk onze collega’s in deze bijzonder periode uit de hoek kwamen.

Ook ben ik trots op de organisatie van twee tentoonstellingen, Twee eeuwen fiscaliteit binnen de Infotheek: periode 1794 -1994 en 75 jaar operatie-Gutt. Beide tentoonstellingen werden opgebouwd met werken uit onze collectie en konden op heel wat belangstelling van het publiek en prominenten rekenen. Hun aanwezigheid was een grote eer, en een bewijs van erkentelijkheid. De kers op de taart was het bezoek van de zoon en de kleindochter van Camille Gutt. De Gutt-stichting kende ons een prijs toe voor de organisatie van de tentoonstelling.

Wat is de meest voorkomende misvatting over je jobinhoud? En hoe weerleg je die?

Mijn job wordt vaak als zeer saai aanzien: werken voor de FOD Financiën én in een bibliotheek! Een klassiek cliché is dat een overheidsbibliotheek op een openbare bibliotheek lijkt. Wanneer je wat meer uitleg geeft, krijgen de meesten er toch een ander beeld van. En daar kan ik alleen maar blij om worden!

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be