Bibliotheca Wasiana

META Nummer 2021/9

Bibliotheca Wasiana

Geschreven door Chris Stoop
Gepubliceerd op 07.12.2021
IMPORTANT
V.l.n.r.: K. Van Geert, D. Onghena, G. Soetens, R. Van Meervenne, C. Stoop, S. Cassiman en J-P. Daman. © Esther Bleyenberg

Wanneer werd Bibliotheca Wasiana opgericht?

Op 15 mei 1946 werd – onder impuls van de toenmalige bibliothecaris en archivaris André Stoop, en door een exclusief mannelijk gezelschap met een hart voor de Wase letteren, de kunsten en het erfgoed – de Bibliotheca Wasiana als feitelijke vereniging opgericht binnen de bibliotheek van Sint-Niklaas. Op 10 mei 1974 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot een vzw.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

We zijn zowel bewaarbibliotheek als documentatiecentrum. We verzamelen, bewaren en ontsluiten historische en eigentijdse bronnen over het Land van Waas, zijn inwoners en verenigingen, én uitgaven van personen en verenigingen uit het Waasland. We stellen de uitbouw van een bio-bibliografisch centrum van het Land van Waas tot doel. Onze collectie bestaat overwegend uit aangekochte materialen en voor een deel uit schenkingen.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

We hebben een unieke, zij het jonge, collectie van en over (het) Waasland(ers) opgebouwd. Deze is goed ontsloten en ruim toegankelijk. We hebben schitterende bibliofiele uitgaven van Tom Lanoye, een grote collectie Reinaerdiana, bijzondere collecties van Filip De Pillecyn, Bart Plouvier, Camille Melloy enzovoort. We hebben memorabele tentoonstellingen opgezet. We hebben een goede reputatie opgebouwd bij de woonzorgcentra en sociale instellingen om hen van interessant erfgoedmateriaal te voorzien. We zijn een geëngageerde Wase erfgoedpartner; we werken graag samen en we nemen onze verantwoordelijkheid op.

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

In 2026 verhuizen we naar een nieuwe (nog te ontwerpen en bouwen) bibliotheek. Tegen die verhuisdatum moeten alle schenkingen geïnventariseerd zijn en alle werken gecontroleerd. Kortom, onze collecties moeten gemakkelijk in- en, op de juiste plaats, uitgepakt kunnen worden. Tegen de datum van de verhuizing willen we ook een depot- en digitaliseringsplan uitgewerkt hebben. De uitdagingen op korte en middellange termijn zijn groot.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

We werken elke dag aan de uitbouw van een zo volledig mogelijke collectie, een goede ontsluiting en dito dienstverlening en toegankelijkheid. Impact hebben betekent: vindt een gebruiker wat hij zoekt, hebben we wat een gebruiker vraagt, staat het gevraagde op zijn plaats, kunnen we meer aanbieden? Impact betekent ook dat personen, verenigingen of instellingen vertrouwen in ons hebben door archieven of andere materialen aan ons te schenken, dat we gevraagd worden voor bruiklenen en om tentoonstellingen mee uit te werken en dat we een gewaardeerde Wase (erfgoed)partner zijn.

Wat maakt jullie team zo uniek?

We zijn een klein en hecht gemengd team binnen de grote bibliotheekploeg. We nemen in de Bib Sint-Niklaas een aparte plaats in vanwege onze specifieke opdrachten. We werken zowel autonoom als samen met de collega’s van de Bib Sint-Niklaas. Ons team is verder uniek omdat de vrijwilligersploeg, met zeven zijn ze, in aantal groter is dan de 1,5 vte bibliotheekmedewerkers. In uren nemen de professionelen dan weer de overhand 

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

Als een enthousiaste, op elkaar ingespeelde sportploeg die met volle goesting traint en uitkijkt naar de volgende match. Die geniet van de overwinning, de kop recht wanneer het minder gaat en er volop tegenaan gaat om de volgende match te winnen. We vechten voor elk punt, we laten iedereen scoren en we gaan uiteraard elk jaar voor de fairplaybeker.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

De documentalist (Chris) is van opleiding bachelor in de orthopedagogiek en heeft een professioneel leven in de jeugd- en welzijnssector achter de rug. Zijn carrièreswitch dateert van 2014. Zijn dit jaar gepensioneerde collega (en ondertussen vrijwilliger) Rita was administratief geschoold en oefende meer dan dertig jaar haar functie als administratief bediende met veel gedrevenheid uit. De vrijwilligers zijn van opleiding en ervaring heel divers.

Welke eigenschappen of interesses zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Van het team en de vrijwilligers worden uiteraard andere zaken verwacht, maar ze hebben veel gemeenschappelijk. Ze moeten vertrouwd zijn met of interesse tonen voor wat reilt en zeilt in het Waasland. Daarnaast zijn eigenschappen als nauwkeurigheid, zelfstandig kunnen werken, klantvriendelijkheid en creativiteit belangrijk om dit (vrijwilligers)werk met veel plezier te doen.

Welke voordelen (en risico’s) heeft het werken in teamverband voor een bewaarbibliotheek/documentatiecentrum?

In teamverband werken biedt mogelijkheden om de kennis, interesses en vaardigheden van elk teamlid aan te wenden door een takenpakket op maat in te vullen. In een klein team is een goede, eerlijke samenwerking essentieel.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be