Marie Juliette Marinus

META Nummer 2021/8

Marie Juliette Marinus

Geschreven door Marie Juliette Marinus
Gepubliceerd op 09.11.2021

Waar werk je? En wat houdt jouw baan in?

Ik ben sinds 1 mei 2021 de nieuwe stadsarchivaris van Antwerpen. Mijn belangrijkste motivatie om stadsarchivaris te worden, was liefde voor de ploeg gemotiveerde medewerkers die er werken. En ook liefde voor ons vak. Een goed archief is onontbeerlijk voor een goed bestuur. Je kunt archief vergelijken met elektriciteit: mensen weten niet hoeveel werk erin kruipt achter de schermen, maar als er een stroompanne is, zitten mensen met een probleem. Zo is het ook met het archief.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig veel bezig?

Nu ben ik vooral bezig met het creëren van een beleidskader inzake informatie- en archiefzorg voor de hele stad Antwerpen. De wetgeving omtrent archiefbeheer is de laatste jaren immers enorm geëvolueerd. Anderzijds probeer ik de dienstverlening voor de klant zo flexibel mogelijk aan te passen. Het heeft geen zin een leeszaal open te houden wanneer er maar drie klanten komen, maar op het moment dat een volledige klas studenten verwacht wordt, moeten we juist meer openingsuren inplannen. Het feit dat er sinds corona in allerlei dienstverleningen veel meer met reservaties gewerkt wordt, is hierbij een welkome troef. Een ander belangrijk thema is het aanbieden van gearchiveerde informatie binnen de toepassing van de gebruiker. Tot op heden dwingen wij onze gebruikers om alles op te zoeken op de website van het archief, maar de huidige technologische ontwikkelingen bieden evenzeer de mogelijkheid om de gearchiveerde informatie aan te bieden binnen het werkproces. Daar ligt volgens mij de toekomst.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

Het verbaast me hoe afwisselend het werk van een stadsarchivaris is. Elke werkdag is dus anders, maar er zit wel heel veel overleg in.

Welk thema ligt je nauw aan het hart?

Openbaarheid van bestuur vind ik een zeer belangrijke opdracht van de archivaris. Een archief kan hierin een belangrijke ondersteunende rol spelen voor de bestuursinstantie waaraan het verbonden is. Je merkt ook zeer duidelijk dat dit voor de burger steeds belangrijker wordt. In 2016 hadden wij 142 aanvragen vanwege burgers, in 2018 778 en in 2020 1.561. De manier waarop historische bronnen ons een soort van ‘historische empathie’ met onze voorgangers kunnen meegeven, blijft me ontroeren. Het mooie is dat dit altijd persoonlijk is en steeds evolueert. Onder invloed van actuele gebeurtenissen kijken we immers altijd met andere ogen naar het verleden. Zo bleek het archief van de stedelijke Gezondheidsdienst (1865-1955) met zijn kaartjes over de verspreiding van epidemieën over de stad Antwerpen plots heel herkenbaar tijdens de COVID-19- bestrijding.

De manier waarop historische bronnen ons een soort van ‘historische empathie’ met onze voorgangers kunnen meegeven, blijft me ontroeren

Wat haal je er voor jezelf uit, zowel persoonlijk als professioneel?

Archiveren is bij uitstek werken op de lange termijn. Daar put ik veel voldoening uit. De beslissingen die je nu neemt, hebben binnen tien, twintig, tweehonderd jaar nog steeds gevolgen, en omgekeerd moet ik ook leven met de beslissingen die mijn voorgangers maakten.

Wat heb je al kunnen verwezenlijken? Op welke verwezenlijkingen ben je trots?

Ik ben best wel trots op de website van het FelixArchief. Er worden dagelijks zo’n 3.200 inventarisnummers via die website geraadpleegd, het is dus een robuuste ondersteuning van onze dienstverlening.

Als je één dag lang minister van Cultuur of van Wetenschapsbeleid was, met dictatoriale bevoegdheden, wat zou je dan veranderen aan de BAD-sector?

Ik zou de wijze waarop het auteursrecht beschermd wordt, veranderen. Deze wetgeving maakt het werk van de archivaris dikwijls onmogelijk, maar hierover is in META al geregeld en terecht een boompje opgezet!

Wat is de meest voorkomende misconceptie over je jobinhoud wanneer je mensen vertelt dat je werkt in een archief? En hoe weerleg je die?

Buitenstaanders denken ten onrechte dat archivarissen altijd maar bezig zijn met het verleden. Het omgekeerde is waar: we zijn vooral bezig met de toekomst. Hoe een langdurige bewaring en leesbaarheid garanderen? Wanneer wordt het dossier openbaar? Wanneer zijn de auteursrechten vervallen? Volgens mij is er geen enkel beroep waarbij er zoveel datums in de toekomst ingevuld worden als dat van archivaris.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be