Wijkbibliotheek Bloemekenswijk

META Nummer 2021/7

Wijkbibliotheek Bloemekenswijk

Geschreven door Yves Rousseau
Gepubliceerd op 27.09.2021
IMPORTANT
IMPORTANT
V.l.n.r.: Eric Tchekouteff, Yves Rousseau

Wanneer werd de openbare bibliotheek in de Bloemekenswijk opgericht?

De eerste openbare bibliotheek van de stad Gent ging open op 4 juni 1805. Die bibliotheek was gehuisvest in de Baudelokapel aan de Ottogracht. Wijkbibliotheek Bloemekenswijk is een onderdeel van het huidige netwerk Bibliotheek De Krook. De wijkbibliotheken waren oorspronkelijk kleine, plaatselijke bibliotheken die opgericht werden door een bepaalde zuil, soms door de parochie, soms vanuit de socialistische of liberale beweging. De ene na de andere werden die kleine volksbibliotheken daarna opgenomen in het netwerk van de Gentse bibliotheek. De bibliotheek in de Bloemekenswijk komt uit de socialistische zuil. Een ouder echtpaar hield haar open in de jaren zeventig, hun kleindochter nam het over in de jaren tachtig en uiteindelijk werd ze de door de Gentse openbare bibliotheek overgenomen.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

In de wijkbibliotheek vervullen we verschillende opdrachten. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek staan we uiteraard de bezoekers met raad en daad bij en lenen we uit. Vanzelfsprekend hebben we ook oog voor het collectie-onderhoud. Daarnaast gaat een groot deel van onze tijd naar de scholenwerking, waarbij we inzetten op leesbevordering en leesplezier met klasbezoeken, rondleidingen, lezingen, voorleesmomenten, Jeugdboekenmaand, enzovoort. Daarvoor werken we samen met de scholen, de brugfiguren en de Brede Schoolcoördinator.

We liggen in een volkse buitenwijk van Gent, de zogenaamde negentiende-eeuwse gordel. Ons publiek is heel divers, van kinderen en jonge gezinnen tot ouderen, mensen met een migratieachtergrond, bewoners van de sociale woonblokken boven onze bibliotheek, maar evengoed uit de nabijgelegen groenere deelgemeenten Mariakerke of Wondelgem. Daarom proberen we ook heel sterk in te zetten op diversiteit en gelijke kansen, voor elk wat wils. En we zitten in het wijkactieteam, dat bestaat uit allemaal buurtpartners die maandelijks samenkomen om problemen, bekommernissen, activiteiten en verwezenlijkingen met elkaar te delen en te kijken hoe we elkaar kunnen versterken en ondersteunen.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

In onze wijk heeft een groot deel van de bevolking Turkse roots (22%). In het verleden werd het idee al geopperd om nieuwe actuele en populaire Turkse boeken aan te kopen. Bij de verdeling van de budgetten (in 2020) kregen we de middelen om dat voor elkaar te krijgen. In het afgelopen jaar hebben we een nieuwe collectie kunnen samenstellen voor onze wijkbibliotheek van ongeveer 150 boeken in het Turks. Door de mond-tot-mondreclame is onze collectie zeer populair in de buurt en we kijken nu al uit voor een uitbreiding ervan.

Waar we als bibliotheek ook zeer fier op zijn, is dat we tijdens de coronacrisis open zijn kunnen blijven voor het publiek. De mensen waren enorm dankbaar en de bibliotheek werd dan ook beschouwd als een vorm van essentiële dienstverlening, wat een mooi compliment is voor onze job!

 

In het afgelopen jaar hebben we een nieuwe collectie kunnen samenstellen voor onze wijkbibliotheek van ongeveer 150 boeken in het Turks

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

We starten in het najaar met een tweetalige samenleesgroep Turks-Nederlands, met fysieke bijeenkomsten in de wijkbibliotheek. Dat gebeurt in samenwerking met vrijwilligers en met Avansa, onze partner voor activiteiten voor volwassenen. Samenlezen zet in op verbinding via literatuur. Voor deze tweetalige editie spraken we af dat er geen voertaal is, de deelnemers mogen beide talen gebruiken. We hopen op deze manier mensen uit de buurt te verbinden door hen samen te laten genieten van mooie teksten en hen erover van gedachten te laten wisselen, ongeacht hun taal.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

We krijgen elke maand objectieve cijfers over het aantal uitleningen, leners, rubrieken, deelnemers aan activiteiten, enzovoort. Maar ook de feedback die we aan de balie krijgen via het sociaal contact met de lener is belangrijk, net als die van onze partners. Op die manier kunnen we ons aanbod op maat samenstellen en aanpassen.

Wat maakt jullie team zo uniek?

Doordat we maar met twee personen in de Bloemekenswijk werken, zijn we heel goed op elkaar ingespeeld en kunnen we onze leners ook veel persoonlijker benaderen.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

We zijn een daadkrachtig team, met af en toe een kwinkslag en wat humor, maar met de nodige sereniteit en behulpzaamheid naar de lener.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

We komen beiden uit de sociale sector, Yves als opvoeder/studiemeester en Eric uit het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSoc). Vandaar dat het sociale aspect van onze job heel belangrijk is voor ons, en we voelen dat de leners dat ook kunnen smaken.

Welke eigenschappen zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Zoals gezegd is het sociale aspect heel belangrijk, zeker in een wijkbibliotheek, om de behoeftes van de leners te achterhalen en hen persoonlijk te kunnen helpen. Maar ook kennis hebben van de collectie is zeer belangrijk. Plus in team kunnen werken en flexibel zijn.

Welke voordelen (en risico’s) heeft het werken in teamverband voor een wijkbibliotheek?

Werken in een wijkbibliotheek zorgt ervoor dat je een heel divers takenpakket hebt, wat voor veel afwisseling zorgt in de job. Je hebt ook veel meer persoonlijk contact met je leners dan in de hoofdbibliotheek en je werkt samen met buurtorganisaties.

IMPORTANT

Bekijk het abstract en de praktische informatie van deze lezing in het programma van Informatie aan Zee 2021.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be