Zanna Van Loon

META Nummer 2021/2

Zanna Van Loon

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.03.2021
IMPORTANT

Zanna Van Loon is sind eind januari bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken aan de slag als expert analytische bibliografie en projectleider van STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek. Zanna behaalde vorig jaar aan de KU Leuven een doctoraat in de vroegmoderne geschiedenis.

Haar onderzoek bracht de materialiteit en de socioculturele natuur van vroegmoderne manuscripten en drukken over inheemse talen van Noord- en Zuid-Amerika in kaart.

Ze maakte ook deel uit van een multidisciplinair project waarin ze samen met andere onderzoekers een omvangrijke online database ontwikkelde die de metadata van vroegmoderne manuscripten en drukken over niet-Europese talen samenbrengt.

Bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheken staat Zanna in voor de verdere ontwikkeling van de STCV-databank, die een zo volledig mogelijk overzicht realiseert van de Vlaamse boekproductie tot en met 1800.

Dit jaar verzorgt Zanna de registratie van collectieonderdelen van de Universiteitsbibliotheek Gent en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in de STCV. Daarnaast zet ze samenwerkingsprojecten op met collectiebeherende instellingen die zelf aan de slag willen met het beschrijven van hun oude drukken in de STCV.

Vanuit haar rol als expert faciliteert Zanna vorming en expertisedeling, zoals de STCV-workshop voor catalografen en de collegagroep voor beheerders van oude drukken.

Ze werkt aan de valorisatie van de rijke gegevens over Vlaamse drukkers die de afgelopen twintig jaar in de STCV verzameld zijn en aan een projectvoorstel voor de registratie van alle Vlaamse incunabelen in de databank.

Ten slotte draagt ze bij aan initiatieven die de erfgoeddata van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken optimaal beschikbaar maken voor hergebruik door onderzoekers en collectiebeheerders.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be