Team Expertise meemoo

META Nummer 2020/7

Team Expertise meemoo

Geschreven door Trees Accou
Gepubliceerd op 23.09.2020
IMPORTANT
V.l.n.r.: Lode Scheers, Rony Vissers, Alina Saenko, Sam Donvil, Bert Lemmens, Nastasia Vanderperren en Bart Magnus.

Wanneer werd meemoo opgericht?

In september 2018 beslisten de Vlaamse Regering en de toenmalige minister van Cultuur, Sven Gatz, om VIAA, PACKED en Lukas in één organisatie onder te brengen.

Administratief was onze integratie vanaf 1 januari 2019 een feit, waarna ze op 20 mei 2019 decretaal verankerd werd. In 2020 gingen we van start met onze nieuwe naam: meemoo, Vlaams instituut voor het archief.

Dat betekende een nieuwe visie en missie, een nieuwe stijl, maar vooral een eengemaakte organisatie met een gezamenlijk doel: cultuur-, media- en overheidsorganisaties ondersteunen bij hun digitale archiefwerking en samen het gebruik van digitaal archiefmateriaal doen groeien.

Hoe verliep de overgang van drie afzonderlijke organisaties naar één organisatie?

Vanaf het begin concentreerden we ons op de nieuwe mogelijkheden, en niet op wat we moesten achterlaten. We zagen het als een kans om de werking van drie organisaties te consolideren en te verbeteren. Mede doordat we elkaars werking al vrij goed kenden, is de overgang vlot verlopen.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

We digitaliseren en bewaren beeld en geluid van onze contentpartners bij de overheid en in de cultuur- en mediasector, en organiseren de instroom van hun digitale collecties in ons archiefsysteem. Contentpartners kunnen hun materiaal zelf beheren en klaarmaken voor hergebruik.

We ondersteunen hen en de ruimere cultuursector om archiefmateriaal toegankelijk te maken en ontsluiten ook zelf geselecteerd materiaal via eigen kanalen. Bovendien verzamelen en delen we kennis over de verschillende aspecten hiervan, bijvoorbeeld via onze projecten en vormingen.

Daarnaast geven we ook advies over digitaalerfgoedprocessen, onder andere via klankbord-, werk- en stuurgroepen, en via onze kennisplatformen en tools. Als team Expertise zetten we vooral in op deze laatste twee opdrachten.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

Team Expertise heeft in 2019 bijna 260 vragen naar advies beantwoord (zo’n 20 procent meer dan in 2018). In dezelfde periode lanceerden we ook de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit en de Engelse versie van het Scoremodel.

We willen een centrale rol spelen bij de digitale transformatie in de cultuursector.

We creëerden een coöperatief beheersmodel voor de tool CultURIze en organiseerden een Publiekdomeindag en een bootcamp rond open culturele data.

We waren partner in een reeks nieuwe projecten van cultuurorganisaties en sloegen de handen in elkaar met de Wikimedia-gemeenschap. Alle informatie over deze tools, projecten en initiatieven vind je op onze website.

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

We willen een centrale rol spelen bij de digitale transformatie in de cultuursector. We willen ervoor zorgen dat de cultuursector zijn maatschappelijke impact optimaliseert en dat de voordelen van digitale technologieën benut worden.

Hiervoor dragen we bij aan expertiseontwikkeling en -deling in de cultuursector, het uitbouwen van een gepaste digitale infrastructuur en de creatie en het online toegankelijk maken van digitale culturele content.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

We volgen het gebruik van onze tools en kennisplatformen, wat ons inzicht geeft in de voortgang van deze digitale transformatie. Met behulp van monitoring tools volgen we de raadpleging en het hergebruik van de erfgoedcollecties die we op de Wikimedia-platformen gepubliceerd hebben.

Bovendien houden we bij welke actoren uit de cultuursector ons contacteren met vragen naar advies en ondersteuning en waarover die vragen gaan. Uiteraard vragen we ook regelmatig externe feedback bij interne evaluaties.

Wat maakt jullie team zo uniek?

We leggen ons met negen collega’s toe op de verschillende aspecten van digitale transformatie in de cultuursector. Onze expertise zetten we in met als enige doel deze sector vooruit te helpen.

Ook onze samenwerking maakt ons team uniek: niemand van ons kent alle aspecten van deze digitale transformatie, maar we bezitten allemaal een stuk van de nodige kennis. Door samen te werken leren we voortdurend van elkaar.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

Zeer gedreven en geëngageerd. We zweren bij samenwerking, interactie en kennisoverdracht. We zoeken elkaar voortdurend op in ons werk en proberen elkaar te versterken.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

De meeste collega’s hadden een functie in de cultuursector die relevant is voor hun huidige job. We hebben diploma’s in de archeologie, archivistiek, beeldende kunsten, bibliotheek-, documentatie- en informatiewetenschappen, cultuurmanagement, geschiedenis en toegepaste informatica. Je leest het goed, slechts één collega heeft een informaticaopleiding gevolgd.

Welke eigenschappen zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Je mag geen schrik of afkeer hebben van de technische aspecten van ons werk. Het is slechts één onderdeel van de job, maar wel een essentieel. De technische oplossingen knutselen we niet zelf in elkaar, maar de technologie moeten we begrijpen om te weten waarvoor en wanneer die ingezet kan worden.

Minstens even belangrijk is de samenwerking met collega’s binnen en buiten meemoo. We moeten complexe zaken op een heldere manier kunnen overbrengen, om zo ook personen die niet thuis zijn in ICT en technologisch gedreven innovatie te enthousiasmeren.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be