Een strategisch MVO-beleid in vijf stappen

META Nummer 2020/4

Een strategisch MVO-beleid in vijf stappen

Geschreven door Sara Vermeulen en Jan Beyne
Gepubliceerd op 12.05.2020
IMPORTANT

Hoe begin je als organisatie op een strategische manier aan een MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen, n.v.d.r.)? Route 2030 werkte op basis van uitgebreid onderzoek en een combinatie van verschillende methodieken een eenvoudig, maar effectief stappenplan uit. De vijf stappen: ‘inzicht’, ‘dynamiek’, ‘koers’, ‘verhaal’ en ‘impact’, doorloop je chronologisch met een representatieve groep medewerkers van je organisatie (‘de werkgroep’).

1) INZICHT:

In de eerste stap krijg je je werkgroep op dezelfde lijn. Wat betekent MVO of duurzaamheid voor jullie? Hoe creëert jouw organisatie waarde? Welke trends zijn belangrijk? Wat is jullie missie en hoe ziet die eruit binnen tien of twintig jaar? Deze basisvragen scheppen de juiste context om een goede start te maken.

2) DYNAMIEK:

Vervolgens ga je op zoek naar de zaken die ertoe doen voor je organisatie en je stakeholders. Wat zijn de prioriteiten waarop je gaat focussen? Via een stakeholdersbevraging kom je te weten voor welke acties en beleid er een draagvlak is, zowel intern als extern.

Je kunt je stakeholders bevragen over hun prioritaire SDG’s (outside-in), over hun prioritaire duurzaamheidsthema’s (inside-out) of een combinatie van de twee (onze voorkeur!). De uitkomst van deze stap is een richtinggevend kader voor toekomstig beleid.

3) KOERS:

Nu je weet waarop te focussen, kun je op basis hiervan een strategie ontwikkelen. Formuleer acties op de prioriteiten bepaald in de vorige stap. Omschrijf SMART-doelstellingen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden, n.v.d.r.) en link deze met kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Giet dit alles in een haalbare planning en off you go!

4) VERHAAL:

Communiceer! Hou je stakeholders op de hoogte van waar je mee bezig bent. Als je de vorige stappen doorlopen hebt, liggen alle ingrediënten klaar voor een kwalitatief duurzaamheidsverslag, infographic, filmpje, sociale media, enzovoort.

5) IMPACT:

De verwezenlijkte impact op de organisatie en maatschappij is wat er uiteindelijk toe doet. Impactmeting vertelt hoe effectief je beleid is en hoe je projecten en acties opgevolgd worden. Behaalt de strategie de gewenste uitkomsten? Of is er bijsturing nodig?

Om dit stappenplan tot een goed einde te brengen, hebben we nog drie gouden tips. Zoals vaak is haast en spoed zelden goed. Neem de tijd om de duurzaamheid van het eindresultaat te garanderen. Elk van de stappen is belangrijk en onmisbaar voor een gedragen strategie.

Hou ten tweede MVO levend door de werkgroep als ambassadeurs van de strategie in te zetten. Herhaal ten slotte de vijf stappen op tijd en stond om je strategie voortdurend bij te sturen en te verbeteren.

Wil je meer informatie over Route 2030? Kijk op www.route2030.be.

Hulp nodig of vragen? Neem contact op via: hello@route2030.be.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be