Stadsarchief Brussel

META Nummer 2020/1

Stadsarchief Brussel

Geschreven door
Gepubliceerd op 04.02.2020

We trachten een dynamische ploeg te zijn met oog voor de wensen van de eindgebruiker, ongeacht het medium

IMPORTANT
De 25 personeelsleden van het Stadsarchief Brussel.

Wanneer werd het Stadsarchief Brussel opgericht?

Het vroegste spoor dat we in documenten terugvinden, dateert van 30 messidor van het jaar X (19 juli 1802). Tot 1806 is er vaak sprake van ‘archives’ in de marge van correspondentie aan de stad. Na 1806 vinden we de aanduiding ‘archiviste’ terug. De eerste stadsarchivaris die we kunnen identificeren is Balthasar Delsaux (1816).

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

Wij zijn een min of meer klassieke lokale archiefdienst. Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor de goede bewaring en terbeschikkingstelling van de archieven van de stedelijke administratie van Brussel (en haar rechtsvoorgangers).

Concreet trachten we de administratie te begeleiden bij haar (digitaal) documentbeheer door bv. het opstellen van selectierichtlijnen of te sensibiliseren rond het gebruik van mappenstructuren. We inventariseren daarnaast de reeds bij ons bewaarde archieven zodat het publiek ze kan doorzoeken en raadplegen.

We beheren ook een uitgebreide collectie private archieven en eeniconografische collectie bestaande uit foto’s, postkaarten, affiches, enz. Naast onze klassieke leeszaalwerking trachten we onze archieven zo breed mogelijk te valoriseren door mee te werken aan tentoonstellingen en publicaties allerhande.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

De laatste jaren is er veel tijd en energie geïnvesteerd in het opstellen van archiefselectielijsten voor de administratie. Verschillen in wetgeving zorgen er namelijk voor dat sommige termijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afwijken van die in Vlaanderen.

Daarnaast hebben we onze online zichtbaarheid verbeterd door de lancering van een nieuwe website en een online tentoonstelling voor de herdenking van mei ’68.

De grote diversiteit van ons takenpakket uit zich in onze verschillende profielen

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

De komende jaren staan in het teken van de ontwikkeling en lancering van een nieuw archiefbeheersysteem met bijbehorend digitaal depot. We hopen hiermee onze interne werking en de dienstverlening naar zowel interne als externe gebruikers te verbeteren. We trachten op allerlei manieren ook onze relevantie en ons nut te vergroten op het vlak van interne dienstverlening.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

De tevredenheid van onze gebruikers (intern dan wel extern) is onze beste graadmeter. Intern meten we onze impact ook af aan de frequentie van collega’s die een beroep doen op onze diensten (overdrachten, vernietigingen, adviesverlening).

Wat maakt jullie team zo uniek?

We vormen een gediversifieerd team van complementaire mensen die werken aan een gemeenschappelijk doel:een moderne openbare dienstverlening verzorgen. We proberen dan ook om niet blind te zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen die niet altijd eenvoudig te rijmen vallen met klassieke archivistische denkkaders.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

We trachten een dynamische ploeg te zijn met oog voor de wensen van de eindgebruiker, ongeacht het medium.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

Onze teamleden hebben een hele diverse achtergrond. Zoals het de hoofdstad van Europa betaamt, hebben we een team van collega’s met roots van over de hele wereld. De grote diversiteit van ons takenpakket uit zich dan ook in onze verschillende profielen: archivarissen, een bibliothecaresse, administratieve medewerkers, onthaalmedewerkers, logistieke krachten, onderhoudspersoneel, reprografische experten, enz.

Welke eigenschappen/vaardigheden/interesses zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Het is belangrijk om zich te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende noden van onze gebruikers. Een gezonde dosis klantgerichtheid en een zeker aanpassingsvermogen zijn onontbeerlijk in ons vakgebied.

Welke voordelen (en risico’s) heeft het werken in teamverband voor de archivistiek?

Het voordeel van werken in teamverband is dat je bepaalde projecten vaak sneller kunt laten vooruitgaan. Dit is vooral merkbaar wanneer er een fysieke of logistieke component aanwezig is. De soms nogal verschillende invalshoeken leiden natuurlijk ook tot discussies, maar doorgaans slagen we erin om tot breed gedragen oplossingen te komen.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be