Wim Lowet

META Nummer 2019/9

Wim Lowet

Geschreven door Wim Lowet
Gepubliceerd op 09.12.2019

Ik hoor wel eens dat archief voor de archivaris en IT voor de IT'er, maar dat klopt gewoonweg niet

Hoe ben je in de archiefsector beland?

Als afgestudeerd oudheidkundige wilde ik graag iets blijven doen met geschiedenis en zo kwam ik terecht bij de manama Archivistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik studeerde af in 2012 en kon vervolgens aan de slag als projectleider in wat toen nog het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) heette. Ondertussen is mijn titel ‘consulent’ en is het CVAa herdoopt tot het Kenniscentrum van het Vlaams Architectuurinstituut. 

In hoeverre heeft ben je studie je voorbereid op je huidige job?

Archivistiek steunt op een aantal principes en daar werd tijdens de manama veel aandacht aan besteed. De opleiding liet toe om je eigen weg uit te stippelen met keuzevakken en een stage. Ik koos voor IT-onderwerpen en daar ben ik nog steeds blij mee. Ik herinner me dat er een verplicht vak ‘data modeling’ was. Niemand van ons had een idee waar het over ging, maar ondertussen is het al enorm van pas gekomen.

Wat houdt jouw job in?

Als consulent verzamel ik expertise over alle aspecten van architectuurarchief en zet ik die expertise in ten bate van de erfgoedgemeenschap. Dat doen we op projectbasis of op vraag van spelers in het veld. Ik werk voornamelijk op digitale onderwerpen. Projecten kunnen surveys bij architecten zijn, onderzoeken naar CAD-software, digitalisering van architectuurcollecties enz.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

Projecten uitwerken, opvolgen en presenteren. Veel communiceren en vergaderen. Echt archiefwerk is er jammer genoeg niet bij. Ik heb nog nooit een archief geïnventariseerd!

Wat heb je al kunnen verwezenlijken? Waarop ben je trots?

Ik denk dat het VAi op dit moment een van de pionierende instellingen is op vlak van beleidsvorming rond digital born archieven, zowel in Vlaanderen als binnen de context van architectuurarchieven wereldwijd. Op dit moment zet ik samen met Amerikaanse en Nederlandse collega’s een internationaal netwerk op over born digital design archives. Ook met onze waarderingsprojecten denk ik dat we een erg waardevolle bijdrage leveren aan de sector.

Welke ambities koester je?

Een job uitoefenen waarin ik mijn talenten kan ontwikkelen en voldoende verantwoordelijkheden krijg. Het digitale boeit me en ik krijg veel vrijheid om dat thema uit te werken. Op dit moment zit ik dus goed.

Wat was je motivatie om lid te worden van de VVBAD?

Een erg belangrijk onderdeel van mijn werk is netwerken en dan kijk je voor de archiefwereld al snel naar de VVBAD. Ik neem nu deel aan twee werkgroepen. Het zijn ideale platformen om op de hoogte te blijven van wat er gaande is in de sector en om nieuwe samenwerkingen op te zetten.

Hoe heb je de sector zien evolueren?

Wellicht kijk ik hier met een wat gekleurde bril, maar ik zie dat het aandeel van digitale expertise in het archiefvak alleen maar toeneemt. Ik hoor wel eens dat archief voor de archivaris is en IT voor de IT’er, maar dat klopt gewoonweg niet. Een archivaris wordt vandaag geconfronteerd met digitale workflows, open data, databanken, digitalisering enz. Dat vereist inzicht in IT. Het is goed dat de manama hierop inspeelt door een vak ‘digitaal archiveren’ in het curriculum op te nemen.

Heeft de VVBAD voldoende ingespeeld op al die veranderingen?

Ik denk dat de VVBAD binnen Vlaanderen een belangrijke rol speelt in het delen van kennis over digitaal archiveren binnen de sector, niet in het minst dankzij de inspanningen van de Werkgroep Automatisering. Voor mij mag het echter allemaal wat meer hands-on zijn. Op Informatie aan Zee gaf ik met andere collega’s een workshop over digitale tools. Mijn aanvoelen is dat dergelijke workshops in de toekomst meer georganiseerd kunnen worden.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be