Stijn Meersseman

META Nummer 2019/7

Stijn Meersseman

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.10.2019

Op 17 juni trad Stijn Meersseman in dienst als facul­teits­bibliothecaris Politieke en Sociale Weten­schappen aan de Universiteit van Gent.

Daarvoor werkte hij ruim een kwarteeuw als bibliothecaris aan de Arteveldehogeschool te Gent (rechtsopvolger van achtereenvolgens het Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding en vanaf 1995 de EGON Hogeschool). Hij was er verantwoordelijk voor het digitale collectie-aanbod en de budgetopvolging, en leidde de dagelijkse werking van de vestiging Kantienberg in goede banen. Buiten de Arteveldehogeschool was hij jarenlang actief als secretaris van de VVBAD-sectie Hogeschoolbibliotheken, nam hij het ondervoorzitterschap van de projectgroep OWB en van de consortiumorganisatie ELEKTRON waar (beide namens de Vlaamse Hogescholenraad VLHORA) en zat hij sedert 2016 de overleggroep Elektronische databanken binnen de VLHORA voor.

Als faculteitsbibliothecaris zal hij vooral instaan voor de integratie van vier bestaande vakbibliotheken tot één faculteitsbibliotheek en zal hij tegelijk de verhuis naar een nieuwe locatie (voorzien voor 2021) voorbereiden, samen met een kleine, maar gedreven en competente ploeg.

Als ondervoorzitter van de VVBAD blijft hij zich verder mee inzetten om de vereniging uit de penibele financiële situatie waarin ze momenteel verkeert naar rustiger vaarwater te sturen.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be