Hoe kunnen bibliotheken hun steentje bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?

META Nummer 2019/6

Hoe kunnen bibliotheken hun steentje bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)?

Geschreven door Dirk Bocken, Inne Van Engeland
Gepubliceerd op 10.08.2019

Agenda 2030!

Op 25 september is het alweer vier jaar geleden dat België in het VN-hoofdkwartier in New York net als 192 andere landen de Agenda 2030 ondertekende. Een unieke samenwerkingsovereenkomst om internationaal werk te maken van de zogenaamde SDG’s: Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
De SDG’s zijn het resultaat van een bijzonder participatief proces, waarbij verschillende internationale stakeholders na enkele jaren van uitgebreid overleg een kader uittekenden om problemen en uitdagingen aan te pakken. Academici, experts, ngo’s, bedrijven, lokale besturen, internationale instanties en nationale overheden kwamen samen tot een engagement in de vorm van een lijst met zeventien doelstellingen die best voor 2030 gerealiseerd worden.

Het engagement speelt zich af op internationaal, Europees, Federaal, Regionaal en lokaal niveau. Kortom, elk bestuur, bedrijf, organisatie, instantie of burger wordt uitgenodigd om een kritische bril op te zetten, out of the box te denken en actief een steentje bij te dragen.
Een engagement dat veel verder gaat dan de Millenniumdoelstellingen, vooral met betrekking tot ontwikkelings­samenwerking. Om deze doelstellingen te bereiken werd een universele en duurzame agenda opgesteld waarbij de 5P-aanpak gehanteerd wordt: People, Planet, Prosperity (dus niet langer Profit), Peace en Partnership, vijf kernbegrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Een duurzame agenda. Een agenda die globaal is, want elk land in de wereld kan een belangrijke bijdrage leveren. Maar niet het minst ook een agenda die lokaal vorm kan krijgen. Kortom, een agenda die om een glokale aanpak vraagt! Of het nu gaat over armoedebestrijding (hier en ginder), onderwijs, gezondheidszorg, duurzame landbouw, voedselzekerheid, klimaat en milieu, genderthema’s, infrastructuur, werkgelegenheid, productie en consumptie, noord-zuid, oost-west, enz. We leven in een geglobaliseerde wereld die innovatieve oplossingen vraagt. Vrede en veiligheid, sterke publieke diensten en sterke partnerschappen zijn fundamenteel om de zeventien SDG’s aan te pakken.

Hoe kunnen duurzame bibliotheken bijdragen?

Lokale besturen leveren een essentiële bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen. Dit is niet zo gek, de meeste thema’s en problematieken die mensen bezighouden, komen ook voor in hun gemeente of stad. Om de SDG’s in een lokaal bestuur te integreren, is bijvoorbeeld de beleids-en beheercyclus (BBC) van een gemeente het ideaal instrument. Bibliotheken mogen deze trein niet missen en kunnen hun wagonnetje vasthaken aan zowel de internationale als lokale trein. Want bibs kunnen een cruciale rol spelen om op lokaal vlak de agenda te ondersteunen door:

  • in dialoog te gaan en samen te werken met het lokale bestuur en andere stakeholders;
  • als plek voor ontmoeting en als leerhub te informeren, sensibiliseren en vorming aan te bieden rond de SDG’s (vind daarvoor inspiratie in de poster die de VVBAD en IFLA uitbrachten);
  • een centrale en coördinerende rol te spelen door verschillende doelgroepen en middenveldorganisaties samen te brengen en op een creatieve manier vorm geven aan deze campagne.

Kom langs bij LINC op Informatie aan zee

Op Informatie aan Zee kun je bij LINC terecht om op een interactieve & laagdrempelige manier kennis te maken met de SDG’s. We voorzien een inspirerende quiz, een muur vol ideeën, tips & tricks en een sessie waar je met de principes van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kennismaakt, concrete voorbeelden krijgt én die een eerste aanzet geeft om ermee aan de slag te gaan.

LINC zet zich in om maatschappelijke geletterdheid concreet vorm te geven door elke actieve burger in Vlaanderen te sensibiliseren, inspireren en ondersteunen over het belang van storytelling en de informatiemaatschappij. Dat doen we graag in samenwerking met de openbare bibliotheken.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be