Inge Van der Stighelen

META Nummer 2019/5

Inge Van der Stighelen

Geschreven door Inge Van der Stighelen
Gepubliceerd op 16.06.2019

Steeds opnieuw onze (meer)waarde bewijzen

Hoe ben je in de bibliotheeksector beland?

Van opleiding ben ik filosofe. De eerste ervaring in de sector deed ik op in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, waar ik werkte aan de conversie van de kaartcatalogus van de tijdschriftencollectie naar Antilope. Nadien behaalde ik een diploma in de Bibliotheek- en Informatiewetenschappen aan de UA en een postgraduaat in genderstudies.

Waar werk je nu, en wat houdt je baan in?

Ik werk voor Amazone vzw, het kruispunt gendergelijkheid, dat in 1995 opgericht werd door Miet Smet om beleidsinitiatieven op het vlak van v/m-gelijkheid duurzaam beschikbaar te maken en om de vrouwenbeweging te versterken.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig veel bezig?

Onze inhoudelijke focus ligt op gendergelijkheid en door onze unieke positie richt het Amazone Documentatiecentrum zich op grijze literatuur en opent het een venster op actoren in het genderbeleid. Tegelijkertijd zoeken we naar methoden om onze informatie op een feministische manier te ontsluiten en om onze output te incorporeren in de mainstream.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Ik begin steevast met een blik op de actualiteit. Daarna ga ik werkelijk aan de slag, taken variëren op het ritme van de gebeurtenissen. Zo organiseren we in verkiezingsjaren ontmoetingen rond goede praktijken op vlak van gendergelijkheid en gezamenlijke eisen van de vrouwenbeweging. Die krijgen hun beslag in een reeks e-brochures. Samenbrengen, vergaderen, rapporteren, subsidiedossiers opstellen, teksten schrijven en vertalen, enz. horen dus mijn job. Ondertussen blijf ik oog hebben voor basistaken: gepaste software kiezen, belangrijke bronnen opsporen en verwerken en gespecialiseerde informatievragen beantwoorden.

Welke ambities koester je?

Het Amazone Documentatiecentrum is lid van het Women’s Information Network Europe (W.I.N.E.) en AtGender, de Europese vereniging voor genderonderzoek, -onderwijs en -documentatie. Sinds 2013 is Amazone partner van de e-library van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid, met meer dan 800.000 referenties rond gendergelijkheid. Ik wil deze Europese netwerking verderzetten, ook in financieel moeilijke tijden.

Hoe weerleg je misvattingen over je beroep of de plek waar je werkt?

Zowel extern als intern heeft de titel ‘documentalist’ geen erg positieve bijklank. Steeds opnieuw moeten we onze (meer)waarde bewijzen. Onze remedie: kwaliteit bieden en onze skills diversifiëren zodat we onszelf onmisbaar maken voor het goed functioneren van onze organisatie.

Sinds wanneer ben je actief binnen de VVBAD? Wat was je motivatie om lid te worden?

Amazone is sinds haar ontstaan lid van de VVBAD. Mijn engagement startte een tweetal jaar geleden na een uitnodiging om lid te worden van de sectie WDI. De kwaliteit van de VVBAD staat voor mij als een paal boven water en ik ben ervan overtuigd dat netwerking op lange termijn steeds loont.

Wat haal je er voor jezelf uit?

Gezien we ingebed zijn in het huis van de vrouwenbeweging in Brussel zijn dagelijkse contacten met informatie en met stakeholders op het terrein van v/m-gelijkheid vanzelfsprekend. Bijblijven op vlak van informatie­ontwikkelingen is net iets minder evident. Actief lid zijn van de VVBAD heeft dus een dubbel voordeel: ik word voortdurend geattendeerd op nieuwe ontwikkelingen en ik bouw relaties uit binnen het bibliotheekveld.

Hoe zie jij de toekomst van de sector?

De bibliotheeksector moet zich aanpassen aan nieuwe evoluties in het omgaan met informatie en werken aan zijn output management via Wikipedia, open data, enz. zonder evenwel de basisfuncties te vergeten en uiteraard met blijvende aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het aanbod.

Hoe moet de VVBAD daarop inspelen?

Bibliotheken moeten hun doelpubliek wegwijs maken in nieuwe evoluties. Hiervoor is constante bijscholing nodig. De VVBAD moet deze taak blijvend op zich nemen.

 

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be