Zevende editie van de Staat van het Boek focust op de toekomst

META Nummer 2019/4

Zevende editie van de Staat van het Boek focust op de toekomst

Geschreven door
Gepubliceerd op 07.05.2019

Op 1 april verzamelde de letteren- en boekensector in de Schelp van het Vlaams Parlement voor de Staat van het Boek. Tijdens deze zevende editie lag de focus op de presentatie van het gezamenlijke memorandum van het BoekenOverleg.

Eerst was het de beurt aan de Marokkaans-Nederlandse auteur Abdelkader Benali. Die gaf een inspirerende keynote over het belang van literatuur in de samenleving en over de zin en onzin van schrijvers voor de klas. Veel schrijvers worden uitgenodigd om te komen spreken op een middelbare school, waar hen een ongeïnteresseerd publiek wacht. Zo verging het Benali naar eigen zeggen ook tot hij het over een andere boeg gooide en aan zijn lezing begon zonder boeken. In plaats van voor te lezen uit zijn boeken, vertelde hij over boeken. Hoe hij ze ontdekt heeft, waarom ze voor hem belangrijk zijn en hoe ze zijn taalgevoel aanwakkerden. Door te focussen op de autobiografische achtergrond van zijn schrijverschap kwam het tot een echte ontmoeting en werd de nieuwsgierigheid van de leerlingen gewekt, ook naar de boeken die hij schrijft. “En wie eenmaal vanuit die nieuwsgierigheid een boek openslaat, zit meteen goed”. Benali besluit dat een ontmoeting met een schrijver wel degelijk een leerling tot lezer kan maken en pleit ervoor om nog meer in te zetten op het samenspel tussen de school, leerkracht en auteur.

Vervolgens stelde Jos Geysels als voorzitter van het BoekenOverleg het kersverse memorandum voor dat de belangrijkste spelers uit het waardenetwerk van het boek en de letteren opmaakten naar aanleiding van de komende verkiezingen. Daarin zijn tien duidelijke prioriteiten opgenomen voor de komende vijf jaar beleid. In het debat dat volgt, wordt het woord gegeven aan politici uit vijf belangrijke fracties: Karin Brouwers (CD&V), Staf Pelckmans (Groen), Marius Meremans (NV-A), Stephanie D’Hose (Open Vld) en Katia Segers (sp-a). De prioriteiten uit het memorandum worden afgetoetst aan hun eigen politieke agenda. Tijdens het debat wordt duidelijk dat alle aanwezige politieke partijen zich willen hard maken voor een stijging van de financiële ondersteuning van de letterensector en een adequate financiering van het VFL om het geïntegreerd letterenbeleid verder uit te bouwen. Ook hechten ze allemaal bijzonder veel belang aan een volhardend en ambitieus actieplan leesbevordering over beleidsdomeinen heen. Waar alle partijen het eens over zijn is dat een consolidering van en groei in de letterensector niet gerealiseerd kan worden zonder betrokkenheid van andere beleidsdomeinen zoals onderwijs, welzijn, integratie, enz.

Alle partijen onderschrijven de nood aan een budgetstijging voor cultuur en voor Groen, Sp.a en Open VLD mag die stijging best ambitieus zijn, zowel voor cultuur in het algemeen (stijging tot twee procent van de totale begroting), als voor de letteren (+ één miljoen euro). N-VA en CD&V zijn niet tegen een substantiële stijging, maar achtten dit niet in alle geval realistisch. Open VLD en NV-A zien het als een prioriteit om steviger in te zetten op auteurslezingen. CD&V breekt dan weer een lans om te investeren in leesbevordering en geletterdheid in het algemeen. Groen en Sp.a willen graag in de volgende legislatuur bekijken hoe ze het bibliotheekbeleid — zowel op Vlaams niveau als binnen het brede-school-concept — kunnen verstevigen. Verder pleiten o.a. N-VA en Sp.a voor meer aandacht voor literatuur in de media. Groen ziet heil in de uitbouw van een steunpunt(functie) voor de letteren.

De dag werd afgesloten met de lancering van een charter voor inclusie in de boeken- en letterensector. Verder bouwend op de resultaten van de workshop onder begeleiding van de Britse organisatie Inclusive Minds op de conferentie van 17/09/2018, werd het charter in overleg met de sector verder uitgewerkt. Naast een algemene verklaring, die organisaties of individuen kunnen ondertekenen om hun engagement kenbaar te maken, is het een instrument om zelf aan de slag te gaan. Op de website zijn concrete actiepunten opgenomen en kunnen inspirerende praktijken gedeeld worden. Met het charter nodigt het BoekenOverleg zoveel mogelijk actoren uit de boeken- en letterensector uit om actief en duurzaam in te zetten op inclusie. Het charter werd ter plekke ondertekend door de leden van het BoekenOverleg en een aantal andere belangrijke stakeholders. Ondertekenen kan via www.elkverhaaltelt.org.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be