Kunstenbibliotheek Gent

META Nummer 2019/3

Kunstenbibliotheek Gent

Geschreven door
Gepubliceerd op 04.04.2019

Kunstenbibliotheek Gent is een gespecialiseerde bibliotheek en wordt uitgebaat door de School of Arts van de HOGENT. Naast de collectie van KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) vind je er ook de bibliotheekcollecties van S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst), Design museum Gent, STAM (Stadsmuseum Gent), HISK (Hoger Instituut voor Schone Kunsten) en de Gentse Gidsen vzw.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

Kunstenbibliotheek is in eerste instantie de bibliotheek van KASK die deel uitmaakt van de School of Arts van HOGENT. Onze opdracht is KASK-studenten, -docenten en onderzoekers te informeren en te ondersteunen bij hun zoekvragen. Door de samensmelting tot één Kunstenbibliotheek vergrootte onze zichtbaarheid en verruimde onze opdracht. We zijn heel laagdrempelig, waardoor we diverse doelgroepen bereiken. Ons publiek bestaat uit studenten van UGent en andere hogescholen, gidsen voor diverse tentoonstellingen, middelbare kunstscholen, kunstminnende Gentenaars, enz. We bewaken de eigenheid van de collectie die focust op hedendaagse beeldende kunsten, design en interieur, landschaps­architec­tuur en stedenbouw en Gent. Ons doel is samen met de opleidingen en partners de collectie verder ontwikkelen en versterken. Het Kunstenarchief van KASK valt ook onder onze hoede. Dit bevat de geschiedenis van de Academie. Die werd opgericht in 1748 en speelt een belangrijke rol in de Gentse kunstgeschiedenis. Het is onze taak om deze collectie te ontsluiten, te bewaren en zichtbaar te maken. Het Kunstenarchief kan met een groep bezocht worden en op Erfgoeddag worden er jaarlijks rondleidingen gegeven.

Wat konden jullie al verwezenlijken?

Steeds meer mensen vinden hun weg naar onze bibliotheek. We werken aan een eigen website en er lopen diverse projecten om de collectie te belichten, te tonen of te voeden. Met Essential Reading worden vijftien boeken, geselecteerd door een kunstenaar, curator of schrijver, gepresenteerd in de bibliotheek. Zo wordt de collectie getoond en worden nieuwe werken aangekocht. 1m3 is een tentoonstellingsconcept waarbij wisselende curatoren kunstenaarsboeken uit onze collecties selecteren en presenteren in de vitrineruimte op de campus. De tentoonstelling FLIP (maart 2018, KASK) bracht een tijdelijk archief van een 300-tal kunstenaarsboeken samen met dertien filmische werken. Op de tentoonstelling Somewhere in Between in Bozar vulde Kunstenbibliotheek drie vitrines met materiaal van onafhankelijke, kleine organisaties, kleine drukkers, kunstenaarsboeken en kleine publicaties. In bibliotheek De Krook was er in juli en augustus een selectie kunstenaarsboeken te zien: van kostbare uitgaven en gelimiteerde oplagen tot multiples (1948 tot 2016). En last but not least: op 17 januari 2019 opende BOEKS, een samenwerking tussen KASK en Kunstenbibliotheek, een toonplatform voor publicaties.

In de collectie kregen een aantal thema’s extra aandacht: gender- en LGBT-studies, posities uit de zogenaamd geografische en/of intellectuele periferie, kunst en kunsttheorie uit Azië, Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika en dekolonisatietheorie. Het afgelopen jaar maakten we een eerste inhaalbeweging in het verzamelen van publicaties over en van vrouwelijke kunstenaars en/of auteurs of curatoren, een beweging die de komende jaren verdergezet wordt.

Achter de schermen loopt de verhuis nog verder. Zo werd er tijdens het drukke eerste openingsjaar nog heel wat bibliotheek- en tijdschriftenarchief verhuisd. Dat zal nog enkele jaren in beslag nemen.

Welke ambities willen jullie nog graag verwezenlijken?

De verhuisachterstand wegwerken is een grote ambitie. Dat zorgt voor extra werkdruk. Het afronden ervan zal de dagelijkse werking van de bibliotheek alleen maar ten goede komen. We kijken ook erg uit naar deel twee van de renovatie, die start is gepland in 2020. Inhoudelijk willen we verder werken zoals we bezig zijn, met een relevant groeiende collectie in een bibliotheek in beweging.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

In een bibliotheek is natuurlijk niet alle werk meetbaar, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning van bibliotheekbezoekers, hun zoekvragen en baliewerk. Maar van vele zaken houden we de cijfers bij.

De huidige gegevens vertonen, na het doorlopen van een academiejaar en een kalenderjaar, op alle niveaus een stijgende lijn. De bezoekersaantallen groeien geleidelijk, de uitleen is erg gestegen en we registreren wekelijks nieuwe leden die van onze bibliotheek gebruik willen maken. En vooral: regelmatig krijgen we complimenten van bezoekers over de prachtige, sfeervolle bibliotheek, de laagdrempeligheid en de mooie collectie beeldende kunsten.

Wat is het voordeel van het samenwerken onder één noemer in plaats van als verschillende bibliotheken te opereren?

De grootste verdienste is misschien wel dat, door de verhuisplannen, er bij alle partners ingezet werd op een inhaalbeweging qua ontsluiting. Heel wat collecties, die vroeger eerder verborgen waren, zijn nu zichtbaar geworden. Ook de inzameling van collecties versterkt het geheel van een gespecialiseerde Kunstenbibliotheek met een publiek karakter.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

We zijn gestart met het personeel van de KASK-bibliotheek, aangevuld met twee collega’s die eerder bij de HOGENT een andere functie hadden. Onze teamleden hebben diverse achtergronden en behoren tot verschillende generaties. Suzy studeerde Grafisch Ontwerp en illustratie en tekent kinderboeken. Ze volgde een bibliotheekopleiding, werkte eerder in het SMAK, waar ze de collectie voorbereidde op de verhuis. Katia studeerde Kunstgeschiedenis en kwam via de culturele sector en het onderwijs in de KASK-bibliotheek terecht, waar ze sinds 30 jaar de collectie en het archief uitbouwde. Els studeerde Kunstwetenschappen, coördineerde het tijdschrift APrior en werkte bij KASK mee op de communicatiedienst. Gert studeerde af als bachelor Plastische Opvoeding en behaalde al in 1986 de bekwaamheidsakte bibliotheek. Ze doorliep al heel wat functies binnen en buiten de HOGENT en kan nu eindelijk de akte verzilveren in Kunstenbibliotheek.

Het team wordt versterkt met drie jobstudenten (acht uur per week) en vier enthousiaste vrijwilligers (25 uur per week).

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be