Marleen Vanneste

META Nummer 2018/8

Marleen Vanneste

Geschreven door Marleen Vanneste
Gepubliceerd op 13.11.2018

Kennis delen en expertise uitwisselen

Hoe belandde je in de bibliotheeksector?

Na mijn studies (TEW-UFSIA) kreeg ik in 1983 een jobaanbieding in Adegem in een familiale bedrijvengroep. Ik woonde in Eeklo. Ik was er de all-round medewerker van de zaakvoerder. In 1995 verhuisde ik opnieuw naar West-Vlaanderen en diende ik mijn ontslag in om enkele jaren voor de kinderen te zorgen. Via de database van de VDAB werd ik opgemerkt door Mieke De Meester, toenmalig bibliothecaris van KATHO-HANTAL in Kortrijk. In september 1997 ging ik halftijds aan de slag als bibliotheekmedewerker bij KATHO-HANTAL. Vanaf 2002 combineerde ik die job met een halftijdse job op de internationale dienst van KATHO/VIVES. In 2006 kwam Mieke terug voltijds in de bib werken en werd ik collectieverantwoordelijke voor het studiegebied sociaal-agogisch werk van KATHO-IPSOC, in nauwe samenwerking met collega Philip Keygnaert. In augustus 2017 koos ik ervoor om voor één dienst te werken. Sindsdien werk ik voltijds voor de bibliotheken van VIVES.

Waar werk je nu? En wat houdt je baan in?

Ik werk in VIVES-Kortrijk in de campus­bibliotheek. Mijn opdracht is tweeledig. Enerzijds ben ik collectie­verantwoordelijke voor het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en operationeel verantwoordelijke voor campus Kortrijk en draai ik volledig mee in het team voor alle grote en kleinere bibtaken (balieshiften, ondersteuning studenten van alle studiegebieden, boeken wegplaatsen, enz.). Daarnaast ben ik beleidsmedewerker van de dienst Onderwijsbeleid van VIVES aangaande de bibliotheken. Sinds 2017 hebben we geen coördinerend bibliothecaris meer, maar opteerden we ervoor om met de directeur Onderwijsbeleid en vijf bibliothecarissen (tevens voorzitters van interne werkgroepen en/of operationeel verantwoordelijken van de campussen Brugge en Kortrijk) een bibbeleidsteam te vormen. We komen maandelijks samen en behandelen er allerlei thema’s (o.a aangeleverd vanuit alle campusbibliotheken) en nemen als groep de nodige (beleids)beslissingen, in samenspraak met én volledig geruggensteund door onze directeur Onderwijsbeleid. Ik ben lid van dit beleidsteam. Verder ben ik aanspreekpunt voor de bibliothecarissen van VIVES en tussenpersoon tussen de directeur Onderwijsbeleid en de bibliothecaris inzake bepaalde topics. Ik ben tevens lid van een aantal werkgroepen van de Associatie KU Leuven.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig veel bezig?

Met collectievorming, ondersteuning aan studenten, docenten, (overkoepelende) budgetbewaking, diverse overleggen inzake operationele en meer inhoudelijke topics: dit jaar bv. de verbouwingen in de bib en de integratie van de collectie onderwijs (die van VIVES Tielt komt) in de bib van VIVES Kortrijk.

Volg je het internationale vakgebied op?

Jazeker, via digitale weg is dit perfect mogelijk: ik ben geabonneerd op verschillende blogs en nieuwsbrieven. Ik kon ook al deelnemen aan enkele staff weeks in de bibliotheeksector. Nu ben ik gangmaker om samen met mijn collega’s een international staff week voor bibliotheken te organiseren op VIVES in 2020.

Hoe lang ben je al actief binnen de VVBAD?

Ik ben nog maar één jaar actief. In het voorbije jaar woonde ik de bestuursvergaderingen bij, las ik teksten na voor META en was ik actief in de werkgroep voor de studiereis naar Riga, specifiek voor het domein van de hogeschoolbibliotheken.

Wat was je motivatie om lid te worden?

Ik volgde een collega op die tot 2017 VIVES vertegenwoordigde. Ik wil me graag verdiepen en verder bijleren in de sectie hogeschoolbibliotheken door kennis te delen en expertise uit te wisselen met collega’s.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be