de Bib Leuven

META Nummer 2018/7

de Bib Leuven

Geschreven door
Gepubliceerd op 02.10.2018

We staan op een kruispunt 

Wanneer werd jullie bibliotheek opgericht?

Sinds 1865 is er een openbare bibliotheek in Leuven. In 2015 vierden we 150 jaar bibliotheek en vijftien jaar huisvesting in het prachtige Tweebronnengebouw. Deze verborgen parel in het hart van de stad, het voormalige Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs, was het laatste gebouw dat Henry van de Velde ontwierp in België en dateert uit de late jaren 30.

We hebben filialen in Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele en een Bibliobus ondersteunt de scholen- en wijkwerking. Daarnaast ondersteunen we de bibliotheken in de twee Leuvense gevangenissen, is er de spelotheek en de bib-aan-huis-werking en duikt er een pop-upbib op onverwachte plekken in de stad op.

Wat is jullie opdracht, en hoe vullen jullie die in?

We laten onze bezoekers zich laven aan informatie, literatuur en cultuur. We zijn een open huis, een huiskamer in de stad, waar iedereen welkom is. Daartoe bieden we een actuele fysieke en digitale collectie aan en organiseren we prikkelende en laagdrempelige activiteiten.

We willen, samen met onze partners, bezoekers inspireren om hun talenten te ontwikkelen en om elkaar te ontmoeten. Zo brengen we mensen samen, stimuleren we kennisdeling en creativiteit en zorgen we voor verbinding.

Wat konden jullie al verwezenlijken?

Er zijn de structurele initiatieven zoals Tussen de Soep en de Feiten (open middagsessie over actualiteit), Bibliot (scholenproject) en Bab(b)el (praat- en ontmoetingsmoment rond taal) waarmee we zorgen voor verbinding, openheid en partnerschap. Het communityproject Leuven Leest versterkt de band tussen onze lezers, de boekensector en onze partners die lezen en literatuur een warm hart toedragen.

Welke ambities hebben jullie nog als team?

Onze bib heeft een belangrijke functie in de stad. Als laagdrempelig cultuurhuis, met een kernopdracht gericht op literatuur, kennis en informatie blijven we onze rol van ontmoetingsplek op maat van mensen uitbouwen. In onze bib is iedereen welkom en kan iedereen samen zijn, maar je mag ook alleen zijn in een geheel. Daaraan is meer dan ooit nood in onze maatschappij.

We geloven sterk in onze filialen- en bibliobuswerking. Ze vormen één geheel met het sociaal weefsel van de wijk waar ze ingebed zijn. Daardoor zijn literatuur, informatie en cultuur altijd vlakbij.

We zien kansen in nieuwe technologieën. We willen een trekkersrol spelen binnen de sector en de stad. In de keuzes die we maken willen we duurzaamheid en zorgzaamheid voor mens en omgeving vooropstellen.

We willen een organisatie zijn met betrokken mensen, enthousiaste ambassadeurs van de bib en van de cultuurstad Leuven. In Leuven is er altijd een dynamiek en we zijn best trots om als bibmedewerkers mee het verschil te maken.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

Het aantal bezoekers en uitgeleende werken en de deelname aan activiteiten zitten goed. Elke ochtend staan tientallen bezoekers (studenten, kranten­lezers, enz.) aan de deur te wachten tot de bib opent, dus voor velen maken we het verschil. De reacties op onze website en sociale media geven ons veel info.

Maar cijfers zeggen niet alles. We bevragen de Leuvenaars ook over de bib. Tijdens de laatste vormingsdag trokken we in kleine groepjes de straat op, gingen we langs bij organisaties die werken met kwetsbare groepen en bij scholen. Die kleine gesprekken leverden heel wat feedback op. Leuk om te horen dat onze werking geapprecieerd wordt en dat mensen zich welkom voelen in de bib. Maar we kregen ook heel wat tips om een aantal zaken verder op punt te zetten. Leerrijk, confronterend, maar vooral stimulerend om verder onze sterktes uit te werken en te verbeteren waar het kan.

Hoe belangrijk vinden jullie de muziek- en filmafdeling?

Momenteel bieden we 69.000 audiovisuele materialen aan. We behouden onze collectie en blijven ze actualiseren omdat we daarin een rol hebben als centrumstad. In de ons omliggende gemeenten wordt de muziek- en filmafdeling soms afgebouwd, waardoor er vaker bezoekers uit de regio specifiek voor deze collectie naar Leuven komen. De audiovisuele collectie biedt ook projectmogelijkheden, o.a. het Daltonproject en activiteiten tijdens de Digitale week. Het is niet de meest evidente afdeling in een tijd waarin alles digitaliseert, maar dat kan net een uitdaging zijn.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

Bij navraag kwamen beschrijvingen als sympathiek, efficiënt, functioneel, af en toe eens zot, collegiaal, met goesting, gemotiveerd, enz. naar boven. Een collega verwoordt het zo: “We staan op een kruispunt: een nieuwe bibliothecaris, een geplande renovatie, het EBS, verkiezingen, enz. Maar we zijn een gezonde dynamische mix van geroutineerde, ervaren mensen en nieuwe mensen met frisse ideeën, en dat maakt ons team veerkrachtig.” En dat klopt, we zijn net een kleine familie, verbonden door de bib, met kleine en grote zorgen en af en toe eens een discussie, maar vooral met een grote samenhorigheid om te gaan voor dé Bib van morgen.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

Met een bijna zestigkoppig team heb je sowieso een heel diverse mix. Van de jongste twintiger tot de nog steeds werklustige zestiger, met roots van West-Vlaanderen tot Limburg tussen de echte ‘Leivese’ mensen, met een meerderheid aan vrouwen, enz. We gaan ervan uit dat onze ploeg in de toekomst nog kleurrijker wordt en in die zin onze bevolking nog beter weerspiegelt. Elke expertise, elk talent is van belang, we zijn allemaal onderdeel van een groot geheel, ongeacht onze rol in de organisatie.

Welke eigenschappen, vaardigheden of interesses zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Oog hebben voor collega’s en er zijn voor de bezoekers. Betrokkenheid, flexibiliteit, open communicatie en respect voor elkaars mening zijn nodig in een team van zestig mensen. Vakmanschap en professionaliteit natuurlijk ook. Onze organisatie steunt op de deskundigheid van de mensen. Elke medewerker is wel op een of andere manier verbonden met of geïnteresseerd in cultuur, literatuur of actualiteit. Maar een ruime en brede kijk helpen onze organisatie sowieso om out of the box te denken.

Jullie doen mee aan het project Leuven Leest, wat houdt dat in?

Leuven Leest brengt alles wat in Leuven leeft rond lezen samen. De bib en 30CC steken hun schouders onder een interactieve community van lezers, schrijvers en andere stakeholders. Mensen ontmoeten elkaar via de website en sociale media maar ook op evenementen of activiteiten in kleine groep. In juni vierden we de eerste verjaardag van Leuven Leest. De basis is gelegd en in de komende jaren willen we lezen zichtbaar en toegankelijk maken in de stad (bv. met wedstrijden, acties, schrijfplekken, enz.) en mensen verbinden.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be