Erfgoedcel Brussel

META Nummer 2018/3

Erfgoedcel Brussel

Geschreven door
Gepubliceerd op 09.04.2018

De inzet van ons team is niet in cijfers te vatten

Wanneer werd de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgericht?

In 2003 sloot de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een eerste erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid. Toen waren de erfgoedconvenanten en de erfgoedcellen die deze overeenkomst uitvoerden nog zeer experimenteel en niet decretaal verankerd. Daar kwam verandering in vanaf 2004, waardoor een werking met een duurzaam karakter op langere termijn uitgebouwd kon worden. Voor het erfgoedbeleid van de VGC was dit een kans voor verdere groei met een breder scala aan ondersteuningsmogelijkheden voor het ruime erfgoedveld én voor een eigen operationele werking.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

De Erfgoedcel Brussel is een aanspreekpunt voor wie aan de slag wil met het veelzijdige Brusselse roerend en immaterieel erfgoed. Informeren, kennis uitwisselen en samenwerken rond cultureel erfgoed lopen als rode draden door onze werking. We zijn actief in een zeer divers en uitdagend netwerk van actoren binnen een sterk erfgoedveld. We vinden het fijn om met iedereen met een hart voor cultureel erfgoed samen te werken. Samen met onze Brusselse partners waarmee we het meest intensief samenwerken en via het digitaal platform Depotwijzer ondersteunen we erfgoedbeheerders in de zorg en aandacht voor hun rijke collectie.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?

Sinds de oprichting in 2003 zijn we geëvolueerd naar een sterke en betrouwbare partner op vlak van cultureel erfgoed. Voor het aspect erfgoedzorg hebben we in samenwerking met onze partner AMVB een breed gamma aan ondersteuningsmogelijkheden met collegagroepen, een uitleendienst, vorming en advies. De realisatie en het beheer van de Erfgoedbank Brussel maakt sinds 2016 een belangrijk onderdeel uit van onze werking rond lokaal (zw)erfgoed. Met deze digitale databank bieden we particulieren en lokale verenigingen de mogelijkheid om hun erfgoed, zoals oude postkaarten en foto’s te bewaren voor de toekomst. De erfgoedbankwerking is lokaal ingebed en werkt met vrijwilligers. Zij gaan mee op zoek naar materiaal en voeren het in de erfgoedbank in. Op die manier groeit er in Brussel een netwerk van erfgoedliefhebbers. Het resultaat kun je bekijken op www.erfgoedbankbrussel.be

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

We willen graag onze rol als makelaar binnen het rijke Brusselse werkveld blijven waarmaken door steeds opnieuw verrassende verbindingen te leggen. In het superdiverse Brussel blijven we ook sterk inzetten op het sensibiliseren rond erfgoed naar zoveel mogelijk Brusselaars. We zijn immers overtuigd van de waarde van erfgoed als bindmiddel binnen een grootstedelijke context en als motor voor interculturele dialoog en uitwisseling. Ook leggen we de nadruk op de meerwaarde van een wisselwerking tussen Brussel en Vlaanderen. In beide richtingen blijft het zinvol om elkaar te voeden en te stimuleren.

Hoe meet je de impact van jullie werk?

De impact van ons werk is heel moeilijk te vatten in cijfers en dat maakt het moeilijk om op beleidsmatig vlak je meerwaarde aan te tonen. Uiteraard verzamelen we cijfers en gegevens. Dat gebeurt enerzijds in het kader van de decretale verplichtingen, zoals jaarverslagen, en anderzijds om onze werking zo goed mogelijk te monitoren. Maar wat voor ons belangrijker is, is het buikgevoel dat mensen graag met ons samenwerken en dat ze ons zien als een ervaren partner als het om erfgoed gaat. Die nabijheid bij het werkveld is een werk van jaren en vooral van de inzet van ons team op het terrein. En dat is natuurlijk niet in cijfers te vatten.

Wat maakt jullie team zo uniek?

Eerst en vooral onze gedrevenheid vanuit onze liefde voor Brussel en voor erfgoed én de goesting om die te delen. Daarnaast vullen we elkaar perfect aan, elk vanuit haar eigen expertise, kennis en netwerk.

Welke eigenschappen, vaardigheden en interesses zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Openheid, bescheidenheid en zin voor experiment. De Brusselse realiteit benaderen als een opportuniteit in plaats van als een belemmering. Door de kansen te zien en vanuit een open, bescheiden houding te ondersteunen waar nodig. Een dergelijk uitdagende omgeving vraagt ook om zin voor experiment en het risico te nemen om af en toe op je bek te gaan, daaruit te leren en weer voort te gaan.

  •     Collectie: Meer dan 125 organisaties die zich actief inzetten voor het rijke en diverse erfgoed in Brussel
  •     Topambitie: Alle Brusselse gemeenten in de erfgoedbank
  •     Ons lievelingsstuk: Brussel op zondagochtend
  •     Leukste compliment ooit gekregen: “Alvast bedankt voor jullie inzet en initiatieven om de Erfgoedsector te promoten. Doe zo voort.”  En “Jullie maken erfgoed sexy.”

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be