Stuurgroep campagne Een bibliotheek voor iedereen

META Nummer 2018/2

Stuurgroep campagne Een bibliotheek voor iedereen

Geschreven door
Gepubliceerd op 06.03.2018
IMPORTANT
De stuurgroep

Hoe ontstond het idee voor de campagne?
Na de Blijf van mijn bibs-campagne in 2015 opperden verschillende mensen het idee om een bibliotheekcharter op te stellen. Dat idee bleef wat sudderen, tot in een gesprek tussen Hilde Van Kiel, directeur van de Universiteitsbibliotheek van KU Leuven, en Tine Verhelst, algemeen directeur van het Davidsfonds, een gedeelde bezorgdheid bleek over de toekomst van openbare bibliotheken. Dat vormde de aanleiding voor een overleg tussen VVBAD en de verschillende cultuurfondsen. De stuurgroep werd opgestart met een vertegenwoordiger van elk cultuurfonds en een afvaardiging van de sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD.

Waarom was er dan die bezorgdheid?
Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. De middelen voor het voeren van een lokaal cultuurbeleid komen sindsdien rechtstreeks en niet geoormerkt in het Gemeentefonds. Steden en gemeenten bepalen nu dus zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen, met welk budget. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie, personeel en werking. Vandaar onze bezorgdheid, want een makkelijk toegankelijke bibliotheek is toch een basisdienst waar elke burger recht op heeft? Wat als dit zou wegvallen?

Wat was jullie opdracht als stuurgroep?
Als stuurgroep stippelden we het opzet van de campagne uit. Er moest een duidelijk doel zijn en de weg daarnaartoe gaven we stilaan vorm. Begin 2017 was duidelijk dat we zouden werken met een chartertekst, waaronder we handtekeningen verzamelen. We kozen ervoor om een positief verhaal te brengen, waarin de sterktes van de openbare bibliotheek tot uiting komen. De chartertekst beschrijft die bibliotheek, wat zij doet, hoe die eruitziet en waarover zij moet beschikken. Daarnaast richtten we ons tot partnerorganisaties die samen met ons hun schouders onder deze campagne zouden zetten. We mobiliseerden ambassadeurs, dachten na over de communicatie rond de campagne en maakten een duidelijk plan van aanpak.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken?
We hebben een sterke omschrijving van de openbare bibliotheek in een chartertekst gegoten. Intussen spreken we niet meer over een vaag idee, maar over een heuse campagne, Een bibliotheek voor iedereen. Die wordt ondersteund door meer dan twintig partnerorganisaties, er zijn meer dan tachtig ambassadeurs en het startschot om handtekeningen te zetten is gegeven.

Welke ambitie hebben jullie?
We willen meer dan 75.000 handtekeningen onder het bibliotheekcharter verzamelen. Al zijn die handtekeningen natuurlijk niet het doel op zich. Uiteindelijk draait het om het behoud van de openbare bibliotheken en hun goede werking. De openbare bibliotheek moet overal in Vlaanderen een mooie plaats krijgen in de strategische meerjarenplannen van steden en gemeenten. Als we met deze campagne lokale besturen kunnen overtuigen van het belang van deze laagdrempelige cultuurhuizen, is ons doel bereikt.

Hoe zullen jullie de impact van jullie werk meten?
De uiteindelijke impact zal merkbaar zijn bij de openbare bibliotheken zelf. In hoeverre zij hun werkingsmiddelen kunnen behouden en de ruimte krijgen om te ontwikkelen. De steun die bibliotheken door deze campagne krijgen, zorgt er hopelijk voor dat hun zeer duidelijke rol in het lokale (cultuur)beleid verankerd zal worden. De bibliotheek kan helpen om doelstellingen te realiseren op vlak van cultuur, maar ook van onderwijs, welzijn, enz. Dat besef moet doordringen, zeker in de lokale politiek, waar nu over het bibliotheekbudget beslist wordt.

Wat maakt jullie team zo uniek?
Ons team bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit openbare bibliotheken en cultuurfondsen. Onze gemeenschappelijk grond is de liefde voor literatuur, de connectie met auteurs en het besef van het belang van laagdrempelige toegang tot informatie. Wat ons uniek maakt is dat we niet mo├ęten samenwerken, maar dat we dat willen. Samen zetten we onze schouders onder deze mooie campagne, omdat we geloven in het belang ervan.

IMPORTANT
De stuurgroep

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be