Bios

META Nummer 2017/7

Bios

Geschreven door Jessica Jacobs
Gepubliceerd op 19.09.2017

Even leek het erop dat een waardevol instrument verloren zou gaan. Eentje waar de bibliotheeksector en de Vlaamse overheid in symbiose al twee decennia aan bouwen en bijschaven. Gedurende die tijd registreerden openbare bibliotheken hun gegevens elk jaar in Bios, het Bibliotheek Informatie- en OpvolgingsSysteem. Maar voor de gegevens vanaf 2016, dit aangiftejaar, bestaat daar geen verplichting meer toe. Dat riep bij een aantal bibliotheken de vraag op: wel of niet gegevens invoeren in Bios? Nochtans is de dataset die eruit ontstaat een waardevolle bron van informatie voor zowel bibliotheken, pers, onderzoekers, als lokale besturen en de Vlaamse overheid. Ook VVBAD erkent en onderschrijft de vele voordelen van het registratiesysteem.

De cijfers die Bios jaar na jaar verzamelt en die vrij raadpleegbaar zijn in het kennisportaal van de Vlaamse overheid, geven een mooie evolutie weer. Eentje die verstoord zal worden als een aantal bibliotheken afhaken. Het is dus vanuit een gevoel van bezorgdheid van VVBAD, dat META drie belangrijke actoren in dit verhaal samenbrengt in een rondetafelgesprek over het wegvallen van de verplichting. Maarten Vandekerckhove (Departement Cultuur, Jeugd en Media), Hilde Plas (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en Danie De Sadeleer (de Bib Leuven) laten graag hun licht schijnen over dit thema. Daaruit blijkt dat er alleszins toekomstplannen liggen voor Bios, zoals je vanaf pagina 16 leest.

Deze zomer berichtte minister Gatz dat de registratie in Bios noodzakelijk is voor de Vlaamse Gemeenschap om de leenvergoeding voor de bibliotheken op zich te nemen. Hij nodigt het College van Burgemeester en Schepenen uit om uiterlijk op 30 september te registreren in Bios. Zal er dan toch een volledig dekkend verhaal blijven bestaan, met de cijfers van alle Vlaamse openbare bibliotheken? We hopen het.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be