Hemiksem, Niel en Schelle brengen de grote cultuurdomeinen onder in één gemeenschappelijk samenwerkingsverband

META Nummer 2017/4

Hemiksem, Niel en Schelle brengen de grote cultuurdomeinen onder in één gemeenschappelijk samenwerkingsverband

Geschreven door François Boddaert, Inge Cornelis
Gepubliceerd op 01.05.2017
Drie Rupelgemeenten Hemiksem, Niel en Schelle brengen hun bibliotheek- en cultuurbeleid samen met de Academie voor Muziek en Woord onder in één nieuwe intergemeentelijke vereniging. Het bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverband voor bibliotheek en cultuur tussen Hemiksem en Schelle, IveBiC, diende als basis en wordt uitgebreid met de gemeente Niel en met het beleidsdomein ‘deeltijds kunstonderwijs’. De opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging krijgt de naam IVEBICA Hemiksem, Niel en Schelle. Elkaar versterken, efficiënter werken en meer realiseren met dezelfde of zelfs met minder middelen zijn hierbij dé sleutelwoorden. Tevens moet het voor iedereen een winsteffect hebben. IveBiC werd in 2003, in toepassing van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, opgericht. Recent werd een akkoord bereikt tussen de gemeenten Hemiksem, Niel en Schelle waarbij IveBiC uitgebreid wordt met de bibliotheek van Niel en de Academie voor Muziek en Woord Hemiksem-Niel-Schelle. Door deze samenwerking, met als nieuwe naam IVEBICA, wordt een werkingsgebied van en een dienstverlening voor een bevolking van ca. 30.000 mensen gerealiseerd. Wat de toekomstige bibliotheekwerking betreft bestaat de intentie om een nieuwe hoofdbibliotheek op te richten in de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem. De bibliotheek in Niel blijft ook behouden, waarbij de focus ligt op een jeugdcollectie en een basiscollectie voor de volwassenen. Een toekomstgerichte bibliotheek met aandacht voor nieuwe media, innovatieve technieken en een sociale functie als gemeenschapsvormende ontmoetingsplaats wordt nagestreefd. De samenwerking tussen de gemeenten zal tot een ruimer collectieaanbod en een efficiëntere dienstverlening leiden. Een belangrijke opportuniteit voor elk van de drie gemeenten is het vooruitzicht op ongeveer 80 procent subsidie voor de casco-restauratie van de ruimten die nodig zijn voor IVEBICA. In samenwerking met vzw Kempisch Landschap en een architectenbureau worden de realisatieplannen en het subsidiedossier voorbereid. Ongeveer 2.700 m² wordt in optie genomen, bestemd voor onder andere de hoofdbibliotheek, een tentoonstellingsruimte, een evenementenruimte en de huisvesting van de cultuurcel. De realisatie zal nog over meerdere jaren lopen, maar het einddoel is een groot CultuurBelevingsCentrum voor het werkingsgebied van de drie gemeenten. Na akkoord van de drie gemeenteraden over het ontwerp van de statutenwijziging en de goedkeuring hiervan door de Vlaamse overheid zal IVEBICA in september 2017 van start gaan, om volledig operationeel te zijn tegen 1 januari 2018.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be