Bibliotheek Lerarenopleiding aan de UC Leuven-Limburg

META Nummer 2016/9

Bibliotheek Lerarenopleiding aan de UC Leuven-Limburg

Geschreven door Thijs Gielis
Gepubliceerd op 01.12.2016

In ons team kan ieders talent tot uiting komen

Thijs Gielis

Wanneer werd de bibliotheek van de Lerarenopleiding Kleuter- en Lager Onderwijs aan de UC Leuven-Limburg opgericht?

Deze deelbibliotheek van de voormalige Katholieke Hogeschool Limburg ontstond in 1999 na een fusie van de normaalscholen in Hasselt en Bokrijk. De collecties van beide normaalscholen werden samengevoegd en ondergebracht in een nieuwe bibliotheek op campus Hemelrijk in het centrum van Hasselt. In 2015 verhuisde deze bibliotheek samen met de opleiding naar campus OLB, de voormalige campus van verpleegkunde en sociaal-agogisch werk. In 2020 is er opnieuw een verhuis gepland, naar een gloednieuwe bibliotheek op de campus in Diepenbeek. Onze bibliotheek zal samengevoegd worden met de bibliotheken van Lerarenopleiding Secundair Onderwijs en MTIW (Management, Technologie, Ingenieurswetenschappen en Welzijn).

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

Onze hoofdopdracht is de ondersteuning van onderwijs en onderzoek op de campus. We doen dit in de eerste plaats door ons collectieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de studenten en docenten. De collectie bestaat grotendeels uit materialen die men uitleent tijdens de stage in de basisschool. Naast pedagogische literatuur en vaktijdschriften vind je hier dus ook een groot aantal prentenboeken, jeugdboeken, didactische materialen, prenten en spelmaterialen. Verder zet ons team zich maximaal in om de studenten en docenten zo goed mogelijk te begeleiden in hun zoektocht naar informatie, zowel individueel als in groep. Een andere belangrijke taak van onze bib is het organiseren van activiteiten zoals tentoonstellingen, workshops en lezingen. De thema’s die hierbij aan bod komen sluiten nauw aan bij het curriculum van de opleidingen.

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

Onze huidige werking zo goed mogelijk behouden en onze band met de opleiding nog versterken. Dat zal niet eenvoudig worden, want ons team staat onder druk van besparingen. Bovendien zullen enkele ervaren collega’s dit academiejaar het team verlaten. Verder zal er ook steeds meer vooruit gekeken worden naar de nieuwe bib in 2020. We staan voor de uitdaging om onze specifieke collectie en werking te integreren in de gezamenlijke bibliotheek. We kijken er naar uit, want onze relatie met de collega’s uit de andere deelbibliotheken is alvast zeer goed.

Wat maakt jullie team zo uniek?

Het team is een mix van alle leeftijden en karakters. Van vurig tot bedachtzaam en alles daar tussenin. Er is een grote verscheidenheid aan kwaliteiten en vaardigheden, waardoor het team erg complementair is. Ieders talent kan tot uiting komen. Soms leidt deze verscheidenheid tot heftige discussies, maar uiteindelijk is iedereen altijd bereid tot compromissen, met betere resultaten tot gevolg.

Openheid, positivisme en motivatie zijn cruciale eigenschappen voor een goede teamspirit

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

Motiverend en uitnodigend. Iedereen kan zichzelf zijn in het team. Zowel met professionele als persoonlijke problemen kunnen we bij elkaar terecht. Ieder teamlid heeft een grote vrijheid en verantwoordelijkheid in het vervullen van zijn taken. Het welbevinden en de betrokkenheid met het werk is daardoor hoog.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

Het team bestaat uit ervaren, professionele medewerkers. Alle medewerkers behaalden een diploma in het hoger onderwijs en volgden een bijkomende bibliotheekopleiding (graduaat of initiatie). Anne en Astrid werken al meer dan 20 jaar in een bibliotheek. Chris heeft eerst vele jaren lesgegeven in de lerarenopleiding, maar werkt ondertussen ook al meer dan 10 jaar in onze bibliotheek. Thijs maakt sinds 2007 deel uit van het team en Martine sinds 2011. Rudi is vorig jaar het team komen versterken. Hij heeft vele jaren ervaring als docent binnen de lerarenopleiding.

Welke eigenschappen, vaardigheden of interesses zijn cruciaal om in dit team te functioneren?

Openheid, positivisme en motivatie zijn cruciale eigenschappen voor een goede teamspirit. Communicatieve vaardigheden zijn ook erg belangrijk. Het team bestaat uit allemaal deeltijds werkende personen, daarom is het belangrijk dat er veel en duidelijk gecommuniceerd wordt met elkaar. Ook de communicatie met ons doelpubliek is erg belangrijk. We hechten veel belang aan klantvriendelijkheid. We willen dat iedere student en docent met een goed gevoel de bib binnen- en buitengaat. Om onze gebruikers zo goed mogelijk te kunnen helpen is daarom het kennen van de collectie van groot belang.

Kun je het team en de organisatie in twee zinnen toelichten?

Een gemotiveerd en professioneel team met een grote liefde voor de bibliotheekwereld en het onderwijs. Ieder teamlid geeft met zijn talenten en expertise het beste van zichzelf om de bib van kleuter- en lager onderwijs te laten floreren.

IMPORTANT
Thijs Gielis, Anne Scheepers, Martine Geladi, Astrid Vanhoof, Rudi Boelen, Chris Van Der Perre

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be