Studiedag ‘Een collectieplan, hoe werk je eraan?’

META NUMMER 2016/8

Studiedag ‘Een collectieplan, hoe werk je eraan?’

Geschreven door Valerie Dekeyzer
Gepubliceerd op 01.10.2016

Een collectieplan is een document dat de bibliotheek inzicht geeft in de samenstelling en de betekenis van de collectie, het collectiebeleid en de manier waarop dit beleid omgezet kan worden in de praktijk. Een mooie definitie op papier, maar in de praktijk blijven heel wat bibliotheken worstelen met dit abstracte begrip. Om deze bibliotheken te inspireren, organiseerde de sectie Openbare Bibliotheken van de VVBAD op 27 september de studiedag ‘Een collectieplan, hoe werk je eraan?’.

Na een warm welkom met een kopje koffie stelde Jeroen Walterus, adjunct-directeur en zakelijk coördinator bij FARO, het traject voor dat de Vlaamse erfgoedbibliotheken rond het opstellen van een collectieplan aflegden. Hoewel niet integraal van toepassing op de werking van openbare bibliotheken kan het voorgestelde stappenplan zeker ook voor bibliothecarissen een goed aanknopingspunt vormen. Na afloop konden alle aanwezigen de brochure Naar een collectieplan in 6 stappen meenemen. De brochure vormt een handig werkinstrument voor bibliotheken die zelf aan de slag willen met een collectieplan.

Na de theorie volgden twee praktijkvoorbeelden. Marleen Vandereyt van de PB Limburg en Koen Calis van de OB Brugge lichtten beiden het traject toe dat hun bibliotheek tot nu toe heeft doorlopen om tot een collectieplan te komen. In Limburg is het collectieplan al enkele jaren gerealiseerd en wordt het actief gebruikt als instrument om het aankoopproces en afvoerbeleid per collectie-onderdeel te bepalen. In Brugge zit het collectieplan nog in de denkfase, maar werden de doelstelling van het plan en de analyse van het bestaande collectiebeleid reeds aangepakt. Beide praktijkvoorbeelden tonen aan dat de totstandkoming van een collectieplan weliswaar een werk van lange adem is, maar dat de bibliotheek hier op lange termijn de vruchten van plukt. De uiteenzettingen werden gesmaakt door het publiek, want veel collega’s wilden graag wat extra verdieping tijdens het vragenrondje.

De brochure vormt een handig werkinstrument voor bibliotheken die zelf aan de slag willen met een collectieplan

Na de lunch volgden nog meer voorbeelden uit de praktijk. Het publiek kon aan de hand van een doorschuifsysteem deelnemen aan vier verschillende praktijktafels. Per groep deed één bibliothecaris zijn of haar ervaringen uit de doeken. Paul Kellens van Route 42 lichtte de samenwerking van 6 bibliotheken toe rond de aankoop van de verschillende deelcollecties. Ook de Regiobib Meetjesland deelde gelijkaardige ervaringen en ging hierbij dieper in op de waardering van de verschillende collectieprofielen aan de hand van de conspectusmethode. Muntpunt lichtte haar aanpak bij de samenstelling van de anderstalige collecties toe. Inge Goossens van de Antwerpse openbare bibliotheek vertelde ten slotte over haar ervaringen met een collectieplan als leidraad voor het collectiemanagement.

Als afsluiter lichtte Theo Bijvoet, medewerker van de Stadafdeling Bibliotheekstelsel van de Koninklijke Bibliotheek Nederland, de visie van onze noorderburen rond deze materie toe. Naar aanleiding van de nieuwe bibliotheekwetgeving in Nederland werkt hij momenteel het eerste landelijke collectieplan voor de KB uit. Dit collectieplan moet vervolgens de basis vormen voor het collectiebeleid van alle Nederlandse openbare bibliotheken die in het project zijn mee gestapt.

Met deze interessante studiedag rond het hoe en waarom van een collectieplan wist de VVBAD heel wat bibliothecarissen te inspireren. De studiedag toont duidelijk het blijvende belang aan van kennisdeling in de sector. Een geslaagde formule die zeker voor herhaling vatbaar is.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be