OWB-Werkgroep BioDing

META NUMMER 2016/8

OWB-Werkgroep BioDing

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.10.2016

“We hopen een inspiratiebron te zijn voor collega’s”

IMPORTANT
Christel Stevens, Bart Goossens, Lieselot Verryckt, Karen Verboven, Goedele Hollebosch, Inge Discart en Astrid Van Kersschaever.

* Ontbreken op de foto: Jan Corthouts, Patrick Vanouplines, Elke Koopman en Renilde Vanhoudt.

Wanneer werd de werkgroep opgericht?

Tijdens de opstartvergadering van het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (OWB) werd gepolst naar interessante nieuwe projecten. Een vervolg op het succesvolle depotproject rond Biomedische Wetenschappen (BIOMED) leek evident. Verschillende voorstellen werden onder de loep genomen en uiteindelijk werd als thema gekozen voor de bio-ingenieurswetenschappen. Onder de vleugels van de VVBAD werd op 27 november 2015 een eerste vergadering georganiseerd. Tijdens de derde vergadering werd het project ‘BioDing’ (D=depot) gedoopt.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die in?

Naar analogie met het depotproject BioMed rond de biomedische wetenschappen zal getracht worden om de tijdschriften van de bio-ingenieurswetenschappen efficiënter te beheren. Zo maken verschillende bibliotheken in Vlaanderen samen met de Koninklijke Bibliotheek van België opnieuw afspraken rond het gedistribueerd bewaren van tijdschriften. Met veel enthousiasme willen we er graag voor zorgen dat het depotproject BioDing tot een even goed einde wordt gebracht en resulteert in een rationalisatie van het collectiebeheer. In de praktijk betekent dit dat we een titellijst samenstellen en bepalen welke instelling depothouder wordt. Hiervoor hebben we een aantal criteria uitgewerkt, zoals compleetheid, belang voor de instelling, enz. De instelling die wordt aangeduid als depothouder engageert zich om de papieren exemplaren van de toegewezen tijdschrifttitels zo goed mogelijk te bewaren en ter beschikking te stellen van de deelnemende partnerbibliotheken.

Dankzij dit gedistribueerd bewaarbeleid kunnen bibliotheken beslissen om de papieren exemplaren van tijdschriften waarvoor zij geen bewaarplicht hebben, niet langer aan te kopen, in te binden en te verwerken. Indien gewenst kunnen bestaande collecties integraal afgestoten worden. De deelnemende bibliotheken kunnen zich zo ook meer toeleggen op de uitwerking van een digitaal bewaarbeleid én hebben tegelijk de zekerheid dat de papieren exemplaren reeds in bezit, minstens op één plaats in Vlaanderen bewaard worden.

Het BioDing-project wordt technisch ondersteund door de depottoepassing, aangeboden via Anet (UAntwerpen). Deze toepassing werd ook in het BioMed-project gebruikt. Het is de bedoeling dat de BioDing-titels — net zoals voor BioMed — in Antilope als depottitels gemarkeerd worden zodat aanvragen in Impala vlot naar de depotbibliotheken kunnen doorstromen. Mogelijk komen er naast BioMed en BioDing nog meer depotprojecten. De grootste technische uitdaging zal er dan in bestaan om de depotgegevens van verschillende projecten in één databank en toepassing samen te brengen.

Welke ambities willen jullie als team nog graag verwezenlijken?

Onze ambitie is om binnen een zo kort mogelijke tijdspanne resultaat te boeken. Bij de start van het project opteerden we om te beginnen met slechts een deel van alle titels. Op die manier is de kans groter om de vooropgestelde doelstellingen binnen een redelijke termijn te kunnen afwerken. Het uiteindelijke doel is uiteraard de rationalisering van de conservatie en de garantie op een snellere IBL-service voor bepaalde tijdschrifttitels. Eenmaal alle tijdschrifttitels uit de opgestelde titellijst toegewezen en verwerkt zijn, kunnen we eventueel nadenken over een tweede set. Verder wensen we op deze manier ook indirect de bewaarproblematiek onder de aandacht te brengen. We hopen eveneens een inspiratiebron te zijn voor collega’s, binnen andere vakgebieden, om hen zo te stimuleren om een eigen project te starten. Door met verschillende instellingen in Vlaanderen samen te werken voorkomen we bovendien dat waardevol materiaal verloren gaat.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven?

De teamspirit zit zeker goed, aangezien het team bestaat uit bijzonder enthousiaste leden. Hoewel we zo efficiënt mogelijk proberen te werken is er tijdens de vergaderingen altijd plaats voor humor, waardoor de samenwerking steeds vlot verloopt. Voor het INBO is het tevens interessant om op deze manier met universiteiten samen te werken. Je leert hoe dan ook de andere instellingen en hun bibliotheken beter kennen.

Welke achtergrond hebben de teamleden?

Alle teamleden zijn werkzaam in een bibliotheek.

Kan je het team en de organisatie in twee zinnen toelichten?

BioDing is een depotproject voor tijdschriften rond bio-ingenieurswetenschappen. De teamleden zijn enthousiast, to the point en formuleren kort en krachtig.

IMPORTANT

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be