Digitaliseringsplannen archief Museum voor Moderne Kunsten Brussel

META nummer 2016/2

Digitaliseringsplannen archief Museum voor Moderne Kunsten Brussel

Geschreven door Ellen Van Keer
Gepubliceerd op 01.02.2016
In het kader van een programma voor digitalisering van het patrimonium in de Federale Wetenschappelijke Instellingen, dat gecoördineerd en gefinancierd wordt door de verantwoordelijke administratie, zullen weldra een aantal projecten starten in de archieven van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel (KMSKB). De KMSKB huist twee aparte archiefdiensten. Het museumarchief (AKMSKB) beheert archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen door de instelling in de uitoefening van haar taken sinds haar ontstaan (collectiebeheer, tentoonstellingen, onderzoek, …). Het archief voor hedendaagse kunst in België (AHKB) is gegroeid uit een documentatiecentrum over de beeldende kunst in België vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en beheert een collectie archiefbestanden van kunstenaars en andere actoren in de kunstwereld van deze periode. Het verschil in focus tussen de twee archieven laat zich ook voelen in het materiaal dat ze gaan digitaliseren. Het AKMSKB zal het gros van de stukken aanleveren. Meer bepaald zullen de institutionele archiefdossiers van de 19e eeuw de hoofdmoot van deze digitaliseringscampagne vormen. Daarnaast zullen registers met processen-verbaal van vergaderingen en resoluties van verschillende institutionele commissies en comités gescand worden (19e en 20e eeuw). Het AHKB zal kleinere kwantiteiten maar meer kostbare en diverse materialen aanleveren. Hier komen een aantal topstukken aan bod zoals (soms geïllustreerde) geschriften van James Ensor, René Magritte, Henri Evenepoel, Camille Van Camp, ... Ook fragiele documenten zoals de albums met persknipsels van les XX et la Libre Esthétique zijn gepland. Interviews en foto’s van kunstenaars zullen het sluitstuk vormen. Het scannen werd volledig uitbesteed aan externe firma’s, maar voor de realisatie van het meest omvangrijke lot, los papier tot A3, zal een mobiel labo in de instelling worden geïnstalleerd (juni – december 2016). Parallel aan deze digitaliseringsactiviteiten, wordt er bij BELSPO aan de uitrol van een gemeenschappelijk platform voor langetermijnbewaring van digitale bestanden gewerkt. De valorisatie ten slotte, wordt op dit moment aan het initiatief van de individuele instellingen en betrokken diensten gelaten. Met het oog op een geactualiseerde ontsluiting van archief in de KMSKB meer algemeen, willen de twee archiefdiensten samen ook een nieuw archiefsysteem implementeren. Het zullen drukke maar opwindende tijden worden.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be