De Bib op School: samen sterk

META Nummer 2015/6

De Bib op School: samen sterk

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.08.2015
Eind 2014 hebben Bibnet en LOCUS samen de expertengroep ‘De Bib op School’ in het leven geroepen. Vanuit de contacten met het veld, de eerste generatie ‘De Bib op School’-projecten en de opleiding mediacoach zagen we dat bibliotheken in sneltempo hun educatieve functie, in het bijzonder de samenwerking met scholen, aan het herdenken en innoveren zijn. We wilden beter zicht krijgen op deze beweging. Een aantal rode draden werden snel duidelijk. Stevig inzetten op educatie en ondersteuning van scholen is een beleidskeuze met consequenties op alle vlakken: inzet personeel, competentiebeleid, aanpassen infrastructuur, aanschaf van (digitale) leermiddelen, ontwikkelen van een educatieve portfolio in nauwe dialoog met het onderwijs. De echte expertise zit lokaal bij de educatieve medewerkers van de bibliotheken. Met hen willen we een leer- en kenniscommunity creëren gericht op het versterken van de sector in zijn geheel. We brengen in kaart wie waar mee bezig is in onze eigen sector, zodat collega’s elkaar sneller op het spoor komen. Met andere experts uit andere gebieden, o.a. uit het onderwijs- en mediawijsheidsveld, stemmen we zoveel mogelijk af om tot strategische partnerschappen te komen. Op termijn willen we de inspanningen van de bibliotheeksector ook in een ruimer kader plaatsen binnen een cultureel ondersteuningsbeleid voor en partnerschap met het onderwijs. Vanaf het najaar willen we de ontmoeting tussen educatieve medewerkers uit bibliotheken en andere lokale cultuurwerkers, zoals jeugdprogrammatoren, stimuleren via lopende trajecten zoals de collegagroep jeugd en mediacoach. Samen met gespecialiseerde organisaties en experts op vlak van leesbevordering, informatievaardigheid en mediawijsheid stemmen we het vormingsaanbod af en lassen we Train the Trainers en Masterclasses in. Zo willen we De Bib op Schoolcommunity versterken. Binnen de expertengroep willen we businesscases ontwikkelen om relevante formats op te schalen. Save the dates • Dinsdag 8, donderdag 10 en dinsdag 15 september: Train the Trainer ‘Digitaal Lezen’, Rosemie Callewaert (in kader van bibliotheekcampagne ‘De Verborgen Parels’) • Donderdag 1 oktober: Train the Trainer ‘Digitaal Voorlezen’, LINC vzw • Dinsdag 27 oktober, dinsdag 26 november, donderdag 21 januari: Masterclass ‘Interactieve rondleidingen – tools, tips ‘n’ tricks’, Mediaraven (max. 25 deelnemers) • Dinsdag 8 december, dinsdag 23 februari: Masterclass ’Leesbevordering & Mediawijsheid’, Dennis Baert (max. 15 deelnemers) • Voorjaar 2016, Digitale leesbevordering, LINC vzw Inschrijven voor de vormingen en masterclasses kan vanaf september

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be