Het Lezerskabinet van Stichting Lezen

META Nummer 2015/4

Het Lezerskabinet van Stichting Lezen

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.05.2015
Omdat de toekomst van het lezen, de lezer en het leesplezier een zaak is die iedereen aanbelangt, richtte Stichting Lezen het Lezerskabinet op. Door het gesprek aan te gaan met zoveel mogelijk lezers en actoren in het veld, wil Stichting Lezen visies, noden, verwachtingen en bekommernissen leren kennen die leven rond leesbevordering. Het Lezerskabinet is onderdeel van het reflectietraject dat Stichting Lezen opstartte in het kader van de voorbereidingen van haar meerjarenplan 2016-2020. Waar liggen kansen voor verandering? Waarop moet worden ingezet? Wat zijn maatschappelijke uitdagingen? Wat zijn de relevante vragen? … Door het kruisen van interne en externe blikken wil Stichting Lezen haar toekomstige koers bepalen, haar missie en visie scherpstellen en die plaats innemen in het landschap die het meest geschikt is om een brede coalitie op gang te trekken. Mensen toegang geven tot lezen, leesplezier aanwakkeren én het leesvuur gaande houden, daar ligt een gemeenschappelijke uitdaging. De respons van zowel bibliothecarissen, leerkrachten, (voorlees-)vrijwilligers, boekhandelaars, auteurs, uitgevers en van en alle spelers, binnen en buiten de letterensector, actoren in cultuur, onderwijs, welzijn en media, is een rijke voedingsbodem om met een bundeling van ideeën en krachten het leesbevorderingsbeleid de komende jaren vorm te geven. En dat de betrokkenheid en het engagement bij lezen hoog is, dat viel af te leiden uit het groot aantal reacties dat binnenkwam bij het Lezerskabinet. Na amper veertien dagen waren er meer dan vierhonderd respondenten die aan de eerste bevraging hebben geparticipeerd. Quasi allemaal gaven ze aan om verder te willen deelnemen aan het gesprek en mee te willen bouwen aan het lezerskabinet. Verbinden, inspireren, coördineren, dat worden de drie sleutelwoorden waaraan Stichting Lezen haar toekomstige opdracht wil ophangen. Werk maken van een inhoudelijk sterk, positief en wervend verhaal over lezen en leesplezier in dienst van de lezers — van de nog niet lezer, de aarzelende, de beginnende tot de gemotiveerde veellezer —, staat centraal. Bouwen aan een inspirerende leesomgeving waarin er ruimte is voor verbreding én verdieping, werken aan een levendig leesklimaat, ook dat behoort tot de uitdagingen. Het verbinden en uitbouwen van een breed en stevig verbonden netwerk van veldorganisaties waardoor uitwisseling van expertise en ervaring meer wordt gestimuleerd, daar zal Stichting Lezen meer dan ooit op inzetten. Met de oprichting van het lezerskabinet is de kiem gelegd. Stichting Lezen

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be