Gesloten boek

META Nummer 2015/4

Gesloten boek

Geschreven door Noël Geirnaert
Gepubliceerd op 01.05.2015
Noël Geirnaert is hoofdarchivaris van het Brugse Stadsarchief. Noël is al jarenlang actief in de VVBAD, als bestuurslid van de sectie AHD, als lid van de Raad van Bestuur, en last but not least als lid van de redactie van META , tijdschrift voor bibliotheek & archief. Eerder bewees hij zijn kunnen al bij Bibliotheek- & archiefgids.
Honderd jaar geleden overleed mijn meest roemruchte voorganger, Louis Gilliodts – van Severen (1827 – 1915). Hij was stadsarchivaris van Brugge van 1868 tot aan zijn dood op 88-jarige leeftijd. Hij maakte het Stadsarchief toegankelijk, hij zorgde voor een toen zeer modern archiefdepot, hij publiceerde duizenden bladzijden met bronnenuitgaven, analyses van charters, uittreksels uit belangrijke archiefreeksen. Het zogenaamde Oud Archief kreeg zijn definitieve vorm dank zij het doortastende optreden van Louis Gilliodts. Daarnaast beheerde hij zijn eigen vermogen, hij bouwde een privécollectie archiefdocumenten uit, en hij verwierf een onaantastbare positie in de Brugse geschiedschrijving en in de archiefwereld van zijn tijd. Zijn activiteiten krijgen nog steeds alle aandacht van vakgenoten en historici. Maar wie was Louis Gilliodts? Het heeft er alle schijn van dat hij zelf vond dat niemand daar zaken mee had. Zijn mentaliteit is een gesloten boek en de manier waarop hij reageerde op de tegenslagen die hij in zijn privéleven moest incasseren is nauwelijks te achterhalen. Louis Gilliodts trouwde op 10 mei 1858. Zijn vrouw Eugénie van Severen werd bijna onmiddellijk zwanger en op 22 maart 1859 werd hun dochter Marie geboren. Helaas, nog geen maand later, op 14 april 1859, overleed Eugénie van Severen. Louis Gilliodts bleef achter met zijn dochtertje. Zijn leven lang heeft Louis Gilliodts de achternaam van zijn vrouw, met wie hij nog geen jaar getrouwd was, achter zijn eigen naam gevoegd op de titelpagina’s van zijn publicaties. In zijn persoonlijk archief bewaarde hij ook een haarlok van zijn overleden vrouw. Typerend is ook dat dat hij het boekje met de onkosten die hij maakte tijdens zijn huwelijksreis, steeds heeft bewaard. Maar we weten niet wanneer en hoe hij zijn verlies heeft verwerkt. Wellicht vluchtte hij in zijn vele werk als archivaris en vermogensbeheerder. Zijn dochter Marie bleef ongetrouwd. De liberale stadsarchivaris moest meemaken dat zij uitgroeide tot een zeer vrome jongedochter, die zich liet omringen door priesters en nonnen, en haar tijd en geld besteedde aan ‘goede werken’. Ze overleed op 7 juli 1904. Haar vader erfde haar vermogen, maar was blijkbaar niet van plan haar liefdadige activiteiten verder te zetten. Twee jaar later, op 18 juli 1906, trouwde de 79-jarige Brugse stadsarchivaris met de 32-jarige Romanie Vandenbussche, tot dan huishoudster bij een Brugs gezin uit de hogere burgerij. Blijkbaar kon zij hem een prettige levensavond bezorgen. In elk geval erfde zij zijn hele vermogen bij zijn dood op 24 juni 1915. De feiten zijn bekend, maar eigenlijk weten we niets over de mentaliteit en de manier van denken van onze voorganger uit een niet eens zo ver verleden. Archiefdocumenten vertellen nu eenmaal niet alles.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be