Beroepskwalificaties voor de archiefsector

META Nummer 2015/3

Beroepskwalificaties voor de archiefsector

Geschreven door Bruno Vermeeren
Gepubliceerd op 01.04.2015
Nu het werk aan de beroepskwalificaties voor de bibliotheeksector afgerond is, start de VVBAD het werk aan beroepskwalificaties voor de archiefsector. Zoals bekend beschrijven beroepskwalificaties wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. De beschrijvingen worden opgemaakt door professionals uit de sector en ze geven de actuele stand van zaken weer. Het opmaken van de dossiers wordt begeleid door specialisten van het Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming (AKOV). Na indiening worden ze door een commissie ‘ingeschaald’ op een onderwijsniveau, waarna ze door onderwijs gebruikt kunnen worden om onderwijskwalificaties voor dat specifieke onderwijsniveau (bachelor bijvoorbeeld) te ontwikkelen. Die geven dan weer wat je moet kennen en kunnen om verdere studies aan te vatten, te functioneren in onze maatschappij of een bepaald beroep uit te oefenen. In theorie moet het hele proces zorgen voor een optimale afstemming tussen het beroepenveld en de onderwijssector. Om de beroepskwalificatiedossiers op te stellen, vormde de VVBAD een werkgroep die bestaat uit: Bart De Nil (FARO), Tom Haeck (OCMW-archief Gent, voorzitter sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer VVBAD), Els Michielsen (Coördinerende Archiefdienst Vlaamse overheid), Leen van Dijck (Letterenhuis, lid sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer VVBAD), Jacqueline Van Leeuwen (FARO), Bruno Vermeeren (VVBAD). Vanuit AKOV volgt Francesca Franco het dossier mee op. De werkgroep kwam op 31 maart een eerste keer bijeen. Vertrekpunt voor de dossiers worden de beroepsprofielen die de SERV in 2007 opstelde in samenwerking met het beroepenveld. In deze profielen werd nog niet echt met competenties gewerkt. Ze moeten ook afgetoetst worden aan recente ontwikkelingen en zullen ook vergeleken worden met de beroepskwalificaties uit de bibliotheeksector en andere relevante documenten. Verwacht wordt dat het werk minstens een jaar in beslag zal nemen en dat er uiteindelijk drie dossiers zullen ingediend worden: hoofdarchivaris, archivaris en archiefmedewerker. De erkende beroepskwalificaties kunnen dan de basis vormen voor nieuwe opleidingen, al bieden ze geen garantie dat er ook effectief een opleiding ingericht zal worden. Ook bestaande opleidingen zullen rekening moeten houden met deze kwalificaties, al is die verplichting vooral dwingend voor de lagere onderwijsniveaus. Hogescholen en universiteiten hebben meer vrijheid op dat vlak. Wordt in elk geval vervolgd.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be