The Human Library

META Nummer 2014/7

The Human Library

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.09.2014
Mensen die psychisch ziek zijn lopen daar zelden mee te koop, integendeel. Om velerlei redenen kunnen en durven ze niet over hun ziek zijn spreken, vaak door een combinatie van schaamte en vrees om uitgesloten te worden. Vandaar dat in de geestelijke gezondheidszorg steeds meer aandacht is voor de sociale component van het psychisch ziek zijn en dat campagnes zich focussen op het bestrijden van uitsluiting en discriminatie. Van alle campagnevormen steekt er een boven uit, de contactstrategie: de ontmoeting in een een-op-eencontact. Dat leerden we uit eigen en buitenlandse projecten. The Human Library (HL) is een format dat deze kenmerken in zich draagt. Het neemt enkele elementen uit de bibliotheekwereld om een-op-eencontacten met personen die behoren tot gediscrimineerde groepen te faciliteren. Het is ontstaan in 2000 in Denemarken en in ruim 30 landen uitgevoerd. Kort samengevat:
  • Boek: persoon die ervaringen wil delen
  • Ontlener: persoon die ‘boek’ wil uitlenen
  • Catalogus: verzameling van titels en korte beschrijvingen van elk boek, met trefwoorden
  • Bibliothecaris: beheerder van de Human Library
De Human Library wordt georganiseerd op publieke plaatsen: bibliotheek, congres, muziekfestival, … en duurt enkele uren tot enkele dagen. Een uitlening duurt 30 minuten. Openbare bibliotheken zijn bij uitstek openbare ontmoetingsplaatsen. Expliciete ontmoetingsmomenten creëren kan dit nog versterken. De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) zet zich in voor een realistisch beeld over geestelijke gezondheid en doet dat door het aanbieden van informatie en het opzetten van projecten. Daarin zijn steeds patiënten en familieleden betrokken. Een belangrijke ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg is mensen met psychische problemen betrekken in hun eigen herstelproces, en in de publieke actie naar meer respect en waardering. We nodigen openbare bibliotheken uit om een Human Library te organiseren, waarbij de catalogus is samengesteld uit mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij geestelijke gezondheidszorg en die samengesteld en gecoacht wordt door de VVGG. De lokale bibliotheek creëert ruimte en tijd, en staat in voor de externe communicatie. De focus ligt op de ontmoeting, en verwijst niet naar psychische problemen. Op uitnodiging van Kunstencentrum Vooruit (Gent) organiseerden we een try-out. Uit de voorbereiding en ook nadien bleek een groot enthousiasme van de deelnemers. Ze beleefden het als een erg respectvolle manier om in gesprek te gaan met mensen, zonder vooraf beoordeeld te worden op hun gezondheidsstatus. Drie contacten zijn lopende. Twee openbare bibliotheken (Sint-Niklaas en Menen) hebben al toegezegd voor begin 2015. Nieuwe kandidaten zijn welkom. Rik Van Nuffel

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be