DAKIRA, 50 jaar Marokkaanse migratie

META NUMMER 2013/6

DAKIRA, 50 jaar Marokkaanse migratie

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.08.2013
Op 17 februari 1964 ondertekenden België en Marokko een verdrag betreffende de werving van Marokkaanse arbeiders voor de Belgische industrie. De 50e verjaardag van dat akkoord in 2014 vormde voor de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) en haar aangesloten organisaties een unieke aanleiding om, samen met de operationele erfgoedpartner KADOC en in samenwerking met de brede Vlaamse erfgoedsector, een erfgoedproject dat de geschiedenis van de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap op een veelzijdige wijze voor het voetlicht brengt te ontwikkelen. In het voorjaar van 2012 werden contacten uitgezet binnen de Vlaamse erfgoedsector en midden september kon het projectvoorstel worden voorgelegd aan de Vlaamse Gemeenschap die nadien haar goedkeuring verleende. FMV wil met het erfgoedproject ‘DAKIRA (HERINNERING) - 50 jaar Marokkaanse migratie (1964-2014)’ van 2013 tot 2015 een duurzame erfgoedwerking initiëren. Het initiatief ambieert hierbij vier centrale resultaten. Ten eerste zal een overzichtstentoonstelling in 2014 in Antwerpen, Brussel, Gent en Genk kunnen worden bezocht. Als afgeleide van deze grote expositie zal vervolgens een koffertentoonstelling worden gerealiseerd die vanaf 2015 op tal van andere locaties in Vlaanderen en Brussel zal kunnen rondreizen. Het tweede instrument dat dit project zal opleveren bestaat uit een begeleidende publicatie. Deze bondige publicatie zal het verhaal van de Marokkaanse migratie en de Marokkaanse gemeenschap in Vlaanderen op een toegankelijke wijze en dus voor het brede publiek toelichten. Maar ze kan ook als cataloog van de tentoonstelling worden beschouwd en zal onder meer reproducties bevatten van de belangrijkste tentoongestelde stukken en getuigenissen. Het derde resultaat is een interactieve website met basisinformatie over de geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in België, ruimte voor de deelnemende organisaties, een fotodatabank en persoonlijke getuigenissen die aansluiten bij de publicatie. Bovendien moet de website een interactief communicatieplatform worden waar materiële en immateriële erfgoedrelicten worden voorgesteld en contextueel geduid. Het vierde en laatste instrument bestaat uit een educatief aanbod waardoor leerlingen kennis kunnen maken met de Marokkaanse migratiegeschiedenis. De vier instrumenten die het erfgoedproject wil opleveren moeten voor een groot deel aansluiten bij de leefwereld van de jongeren maar het project wil eveneens een bijzondere plaats reserveren voor het verhaal van vrouwen. Het project wordt weliswaar rond de Marokkaanse gemeenschap uitgewerkt maar streeft in zijn algemeenheid uitdrukkelijk een gemeenschappelijk verhaal op de voorgrond te brengen waarbij de lotgevallen en levensverhalen van de Marokkaanse migranten vervlochten zijn met die van de Vlaamse bevolking. Youssra El Morabiti, projectmedewerkster FMV en Karim Ettourki, erfgoedconsulent KADOC

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be