Een toekomstvisie voor de Digitale Bibliotheek

META NUMMER 2013/5

Een toekomstvisie voor de Digitale Bibliotheek

Geschreven door Bart Beuten
Gepubliceerd op 01.06.2013
Al geruime tijd werken de Vlaamse overheid, de vijf provinciebesturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel en de steden en gemeenten elk vanuit de eigen focus en opdracht aan toepassingen en initiatieven in het kader van de Digitale Bibliotheek. Meer en meer verweven deze initiatieven zich tot een meerlagig geheel dat ervoor moet zorgen dat de openbare bibliotheken de diversiteit van digitale uitdagingen efficiënt en slagkrachtig kunnen aangaan. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Bibliotheekportalen, waar een complex samenwerken van technische realisaties en inspanningen van verschillende overheden (zoals OpenVlacc, PBS, basispakket metacontent) leidt tot een aantrekkelijke hedendaagse catalogus die de basis levert voor weer nieuwe digitale diensten (bijv. lokale etalages, mijnbibliotheek). Bij de verdere uitbouw van de Digitale Bibliotheek wordt de afstemming tussen de ontwikkelingen van alle betrokken overheden nog belangrijker. Alleen als de toekomstige inspanningen van de overheden kaderen in een gemeenschappelijke visie en gedeeld technisch raamwerk, kunnen ze elkaar maximaal versterken en kan een versnippering van inspanningen worden vermeden. Om die reden bestelden de Vlaamse overheid (Bibnet), de vijf provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie begin februari een technische studie over de gewenste systeemarchitectuur voor de Digitale Bibliotheek. De studie moet een toekomstvisie voor de Digitale Bibliotheek formuleren en beschrijven aan welke karakteristieken haar technische componenten moeten beantwoorden, welke functies ze kunnen opnemen en in welke onderlinge relaties. Knelpunten, leemtes en noodzakelijke aanpassingen binnen de bestaande systemen moeten geïdentificeerd worden en oplossingen uitgewerkt. Daarnaast zal de studie ook een inschatting maken van hoe de bestaande commerciële systemen passen in dit toekomstverhaal. De resultaten van het onderzoek zullen een concrete aanleiding zijn om te werken naar een systeem dat de Vlaamse, provinciale, Brusselse en lokale inspanningen beter op elkaar afstemt, zodat er effectief sprake kan zijn van één infrastructuur Digitale Bibliotheek met een grote winst aan efficiëntie bij ontwikkeling, onderhoud en implementatie van huidige en toekomstige diensten. Het eindrapport wordt verwacht tegen september. De studie loopt in afstemming met een evaluatie en benchmarking van enkele internationale opensourcebibliotheekoplossingen die uitgevoerd zal worden door de Franse Gemeenschap. Bart Beuten, Vlaams overheid/Bibnet

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be