Quo vadis, Elektron?

META NUMMER 2013/4

Quo vadis, Elektron?

Geschreven door Bruno Vermeeren
Gepubliceerd op 01.05.2013
Laat mij proberen om het uit te leggen. Er zijn twee vzw’s, beide ledenverenigingen. De ene is een exclusieve ‘buyers club’, opgericht om samen aan te kopen. De andere staat open voor alle geïnteresseerden en wil samenwerking stimuleren. Of iedereen zomaar lid kan worden van de buyers club is niet zo duidelijk. Ze heeft geen eigen website en overigens ook geen eigen personeel. De lidgelden zijn, naar verluid, eerder bescheiden. Het samenwerkingsverband werkt transparanter. Alle geïnteresseerden kunnen aansluiten. De lidgelden liggen beduidend hoger, maar er is dan ook een website te onderhouden en personeel te betalen. Beide vzw’s leven in een soort symbiose. Dat is niet zo verwonderlijk, want alle leden van de buyers club zijn ook lid van het samenwerkingsverband. Maar omdat het omgekeerd niet zo is, organiseert het samenwerkingsverband toch ook zelf gezamenlijke aankoop voor zijn leden. En als ik suggereerde dat de werking van de buyers club niet zo transparant is, moet ik die uitspraak nuanceren, want informatie over de werking van deze club is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Die vereniging is genereus, want ze stelt ook haar personeel ter beschikking van de buyers club. Over de bedrijfseconomische aspecten van de werking, lijkt niemand zich zorgen te maken. Het samenwerkingsverband is niet btw-plichtig. Het betaalt netjes btw op zijn personeel, dat het inhuurt bij één van de lidorganisaties en dat het pro deo ten dienste stelt van de buyers club, die op haar beurt wel btw-plichtig is. Wie in een wetenschappelijke bibliotheek werkt, komt het plaatje allicht bekend voor. Dat ik de namen van Elektron en het Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) nog niet vernoemde, komt omdat ik niet helemaal zeker ben van mijn verhaal, ook niet na een vijf jaar lidmaatschap van de Algemene Vergadering van het VOWB. Is het verwonderlijk dat de deelnemers aan een workshop van de sectie Wetenschappelijke en Documentaire Informatie van de VVBAD enkele duidelijke vragen formuleerden voor de vzw’s uit mijn verhaal? De sectie dringt er bij hen onder meer op aan om hun doelstellingen helder te formuleren en een transparantere structuur te voorzien voor nieuwkomers. Ik durf alvast te voorspellen dat een antwoord termen zal bevatten zoals “afwachten”, “meer duidelijkheid”, “inkanteling” en “toekomst van de associaties”. Er zijn ongetwijfeld goede redenen waarom de structuren zijn wat ze zijn. Maar buiten raast de wereld voort. Vanuit onze vergaderzalen kijken we ernaar en hopen dat er een moment komt dat hij even halt zal houden, zodat we met zijn allen weer op de trein kunnen stappen. Maar de enige manier is trainen, zodat we hard genoeg kunnen lopen en op de trein kunnen springen terwijl hij rijdt. Dat vereist doorzettingsvermogen. En durf, ongetwijfeld.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be