Decreten versus expertise

META Nummer 2013/3

Decreten versus expertise

Geschreven door Carol Vanhoutte
Gepubliceerd op 01.04.2013
Carol Vanhoutte, voorzitter sectie OB Er is de laatste jaren heel wat te doen geweest rond de herziening van het decreet Lokaal Cultuurbeleid en de beleidsprioriteiten voor de bibliotheek vanuit Vlaanderen. Enkelingen droomden zelfs van een terugkeer naar de bibliotheekwet van destijds waar alles tot in de details gereglementeerd was. Maar tijden veranderen, zo ook de regelgeving. Het decreet Lokaal Cultuurbeleid vertrok in 2001 van een grotere responsabilisering van gemeenten voor haar eigen lokaal cultuurbeleid, waaronder de openbare bibliotheken, met enkel nog minimale inhoudelijke normen en regels. Het vernieuwde decreet van 2012 gaat nog een stap verder en wil de lokale besturen nog meer autonomie geven om het beleid op maat een invulling te geven. Normen en verplichtingen inzake personeelskader en opleidingsniveau horen niet meer thuis in dit kader en werden dan ook geschrapt. Is dit een gevaar of een opportuniteit? Zullen de openbare bibliotheken de komende jaren voldoende middelen naar zich toe kunnen trekken om een voldoende kwalitatief personeelsbestand te kunnen behouden? Of zullen allerlei bezuinigingsmaatregelen de kwaliteit van het bibliotheekpersoneel ondermijnen? Wat is nu het profiel van de hedendaagse bibliotheekmedewerker tewerkgesteld in openbare bibliotheken? Mariann Naessens, Winnaar van de Ger Smookprijs 2012, gaat dieper op dit onderwerp in. Vergrijzing, ontgroening, een nakende pensioneringsgolf, discrepantie tussen opleidingsniveau en loonniveau… zijn maar enkele van de vaststellingen uit haar onderzoek. De vraag is hoe wij hiermee zullen omgaan en hoe we de onze kennis en expertise kunnen delen en verzekeren voor de toekomst. Eén ding is zeker, de bibliotheek zoals we ze decennia gekend hebben is voorbij. Zo ook het uniek profiel van de bibliotheekmedewerker. Het decreet Lokaal Cultuurbeleid bepaalt o.m. de openbare bibliotheeksector in Vlaanderen. Maar hoe zit dit over de taalgrens? Hoe organiseert de Franstalige gemeenschap de werking van de openbare bibliotheek? Van waar komen ze en hoe ziet dit landschap er vandaag uit? Bestaat daar ook een belangenvereniging zoals de VVBAD bij ons? In dit nummer van META verneem je er meer over. En geloof me of niet, samenwerking en synergie zijn daar ook de kernwoorden. Kortom, de netwerkorganisatie is alom aanwezig!

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be