Muntpunt: de place to Bru

META Nummer 2011 / 6

Muntpunt: de place to Bru

Geschreven door Relinde Raeymaekers
Gepubliceerd op 01.09.2011
De baseline de place to Bru, waarmee Muntpunt zich naar de buitenwereld afficheert, mag dan ietwat verwaand klinken, maar geeft perfect de hoofdambitie van Muntpunt weer. Het hoofdstedelijk informatiecentrum, waarin de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB) weldra opgaat, moet een gezellige, uitnodigende plek in Brussel zijn, waar iedereen terecht kan voor informatie over evenementen, cultuur, vrije tijd en gemeenschapsdiensten, uiteraard bovenop de gewone bibliotheekdiensten. Niet alleen voor de Nederlandstalige Brusselaars, maar alle stadsbewoners en -bezoekers, of ze nu pendelaar, anderstalig of expat zijn.

Muntpunt krijgt eind 2012 onderdak op het Muntplein, in het gebouw waar tot voor kort de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek gevestigd was. In Muntpunt wordt de bibliotheekwerking geïntegreerd met het takenpakket van ‘Onthaal en Promotie Brussel' (OPB), een organisatie die de Vlaamse culturele aanwezigheid in Brussel ondersteunt en ruimere weerklank geeft. De creatie van Muntpunt is een gemeenschappelijke beslissing (2005) van de Vlaamse regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Recent kristalliseerde deze beslissing zich in de oprichting van vzw Muntpunt, als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse Gemeenschap, die in de toekomst in opdracht van beide overheden Muntpunt zal besturen.

Samenwerkingsverbanden tussen openbare bibliotheken en andere lokale organisaties of instellingen zijn in Vlaanderen sinds jaren gangbaar. Steeds meer bibliotheken evolueren in die richting, zeker wanneer ingrijpende verbouwingsplannen ontwikkeld worden. Bibliotheken zijn door hun grote publieksbereik immers ideale partners om de doelstellingen van de samenwerkingspartner mee uit te dragen. Tegelijkertijd biedt de samenwerking de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen waar bibliotheken voor staan mee vorm te geven. Wat Muntpunt uniek maakt is haar platformfunctie. Samen met alle Vlaams- Brusselse organisaties wordt een netwerk ontwikkeld dat de producten en dienstverlening van deze organisaties zal ondersteunen en ruimer bekend maken. Muntpunt zal ook een actief podium kunnen bieden, en inspelen op verwachtingen van vele organisaties op het terrein. Zo kan de agora van het gebouw bijv. dienen als infopunt over Brusselse onderwijsvoorzieningen tijdens de inschrijfperiode voor het basis- en secundair onderwijs, als centrale hub tijdens het tweejaarlijkse literaire Passa Porta-festival, of bij gelegenheid zelfs als informatiepunt voor doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Kortom: Muntpunt moet de plek zijn voor informatie en ontmoeting, die een actieve deelname aan en beleving van Brussel stimuleert.

Relinde Raeymaekers,
Hoofdbibliothecaris Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek


Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be