De titel van dit artikel kan verwonderlijk lijken. Vormt de openbaarheid niet één van de grondslagen van de parlementaire democratie? Bieden niet alle parlementen op hun website een zeer ruim archief aan van hun verslagen, wetgevingsstukken, vragen en antwoorden? In mijn masterthesis De raadpleegbaarheid van het archief van de Belgische Senaat. Knelpunten en aanbevelingen ging ik uit van een minder bekend gegeven. De meeste parlementen houden er immers niet alleen een ‘open archief’, maar ook een ‘besloten archief’ op na. De manier waarop burger en onderzoeker dat laatste archief kunnen raadplegen is niet eenduidig geregeld. Dat blijkt althans uit de vergelijking met de andere assemblees van België en de ons omringende landen.
U heeft niet voldoende toegangsrechten of dient aangemeld te zijn om deze inhoud te bekijken. Klik hier om aan te melden.