Hemiksem, Niel en Schelle brengen de grote cultuurdomeinen onder in één gemeenschappelijk samenwerkingsverband

Drie Rupelgemeenten Hemiksem, Niel en Schelle brengen hun
bibliotheek- en cultuurbeleid samen met de Academie voor
Muziek en Woord onder in één nieuwe intergemeentelijke vereniging.
Het bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverband
voor bibliotheek en cultuur tussen Hemiksem en Schelle,
IveBiC, diende als basis en wordt uitgebreid met de gemeente
Niel en met het beleidsdomein ‘deeltijds kunstonderwijs’. De
opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging krijgt de naam
IVEBICA Hemiksem, Niel en Schelle. Elkaar versterken, efficiënter
werken en meer realiseren met dezelfde of zelfs met minder
middelen zijn hierbij dé sleutelwoorden. Tevens moet het voor
iedereen een winsteffect hebben.
IveBiC werd in 2003, in toepassing van het Decreet van 6 juli
2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, opgericht.
Recent werd een akkoord bereikt tussen de gemeenten
Hemiksem, Niel en Schelle waarbij IveBiC uitgebreid wordt
met de bibliotheek van Niel en de Academie voor Muziek en
Woord Hemiksem-Niel-Schelle. Door deze samenwerking, met
als nieuwe naam IVEBICA, wordt een werkingsgebied van en
een dienstverlening voor een bevolking van ca. 30.000 mensen
gerealiseerd.
Wat de toekomstige bibliotheekwerking betreft bestaat de
intentie om een nieuwe hoofdbibliotheek op te richten in de
Sint-Bernardusabdij te Hemiksem. De bibliotheek in Niel blijft
ook behouden, waarbij de focus ligt op een jeugdcollectie en
een basiscollectie voor de volwassenen.
Een toekomstgerichte bibliotheek met aandacht voor nieuwe
media, innovatieve technieken en een sociale functie als
gemeenschapsvormende ontmoetingsplaats wordt nagestreefd.
De samenwerking tussen de gemeenten zal tot een ruimer collectieaanbod
en een efficiëntere dienstverlening leiden.
Een belangrijke opportuniteit voor elk van de drie gemeenten
is het vooruitzicht op ongeveer 80 procent subsidie voor de
casco-restauratie van de ruimten die nodig zijn voor IVEBICA.
In samenwerking met vzw Kempisch Landschap en een architectenbureau
worden de realisatieplannen en het subsidiedossier
voorbereid. Ongeveer 2.700 m² wordt in optie genomen,
bestemd voor onder andere de hoofdbibliotheek, een tentoonstellingsruimte,
een evenementenruimte en de huisvesting van
de cultuurcel. De realisatie zal nog over meerdere jaren lopen,
maar het einddoel is een groot CultuurBelevingsCentrum voor
het werkingsgebied van de drie gemeenten.
Na akkoord van de drie gemeenteraden over het ontwerp van de
statutenwijziging en de goedkeuring hiervan door de Vlaamse
overheid zal IVEBICA in september 2017 van start gaan, om volledig
operationeel te zijn tegen 1 januari 2018.

Datum: 
mei 2017
Auteurs: 
François Boddaert, Inge Cornelis
META magazine: