Facelift voor bibliotheek Exacte en Toegepaste Wetenschappen UA

De bibliotheek op Campus Groenenborger is dringend aan uitbreiding en renovatie toe. Door de fusie van verschillende bibliotheken en de integratie van de opleiding Toegepaste Ingenieurswetenschappen groeide de collectie en het aantal studenten het afgelopen decennium. De infrastructuur bleef echter onveranderd.

De bibliotheek stelde een visietekst op met daarin de functionele eisen. Die tekst is het resultaat van intensief overleg met de faculteiten Wetenschappen en Toegepaste Ingenieurswetenschappen. De bibliotheek op Campus Groenenborger moet:
• doorgedreven elektronisch zijn, met nadruk op alle vormen
van elektronische informatie;
• compartimenteerbaar zijn, met enerzijds een rustige leeszaal
met studieplekken en anderzijds een flexibele groepswerkruimte
met groepswerklokalen;
• innovatief zijn, zodat studenten, naast studeren en werken,
ook kunnen creëren.

Met ‘innovatieve bibliotheek’ bedoelen we een maak- en onderzoeksruimte die afgestemd is op de behoeften van de studenten wetenschappen en toegepaste wetenschappen. Deze makerspace zal materialen, tools en technologieën aanbieden, die hands-on exploratie en participerend leren mogelijk maken. Naast informatie bieden bibliotheken traditioneel al tools aan om te creëren, zoals computers, printers en copiers. We willen deze faciliterende rol uitbreiden met bijkomende tools en technologieën, zoals 3D-printers, 3D-scanners en A0-plotters.

Kunnen we al deze ambities realiseren op een oppervlakte van 1088 m²? Om dit te achterhalen schakelden we studenten van de 3de bachelor Interieurarchitectuur in. Binnen de opleiding onderzoekt de Henri Van de Velde-onderzoeksgroep al twee jaar nieuwe trends in openbare bibliotheken. De kans om daar nu ook een universiteitsbibliotheek in op te nemen, wilden de onderzoekers niet laten liggen. 32 studenten kozen als bachelorproef de bibliotheek op Groenenborger.

Vooraleer zij aan hun ontwerp konden beginnen, moesten de studenten de plannen bestuderen, de site bezoeken en de visietekst doornemen. In juni 2016 stelden zij aan de hand van schetsen, maquettes en moodboards hun project voor aan de jury, waarin ook de bibliotheek vertegenwoordigd was. Er zaten heel verrassende ontwerpen 1 tussen, die duidelijk aantoonden dat de functionele eisen gerealiseerd kunnen worden binnen de voorziene oppervlakte. Deze ontwerpen zullen een belangrijke inspiratiebron
zijn voor het definitieve ontwerp. We rekenen erop dat de verbouwingswerken in 2017 van start zullen gaan.

Datum: 
februari 2017
Auteurs: 
Veronique Rega
META magazine: