Een vereniging in verandering

Bruno Vermeeren, coördinator.

Al van bij de oprichting in 1921 pleit de VVBAD voor kwaliteitsvolle
opleidingen. Het einde van de opleiding Informatie- en
Bibliotheekwetenschap (IBW) aan de Universiteit Antwerpen
was een harde klap. We zijn dan ook blij dat we in maart samen
met onze Nederlandse collega’s van de KNVI een onderzoek konden starten
naar de noden op het vlak van onderwijs in de bibliotheek- en informatiesector.
De internationale aanpak illustreert dat de context verandert, maar de doelstelling
blijft.
Vaak zijn het externe factoren die nopen tot reflectie over de eigen werking en
aanpak. Bij de openbare bibliotheken zorgt het verdwijnen van Locus en, binnenkort,
van het streekgericht bibliotheekbeleid, voor een drastische verandering.
Een met een onmiddellijke impact op de werking van de VVBAD, zoals je
verderop in dit nummer kunt lezen.
Ook het primaat van de lokale autonomie is een dergelijke factor. Over het
bibliotheekbeleid wordt alleen nog op lokaal vlak beslist. Hoe kan een bibliotheekvereniging
met beperkte middelen toch campagne voeren voor betere
bibliotheken in ruim driehonderd Vlaamse gemeenten? Is een breed gedragen
bibliotheekcharter een geschikt instrument? Hoe pakken we dat dan aan en wie
zijn onze partners? Het idee krijgt stilaan vorm. De komende maanden hoor je
er ongetwijfeld nog van.
Maar niet altijd komt de aanleiding van buitenaf. Zo bleek op de Algemene
Ledenvergadering van 17 maart dat de vereniging 2016 afsluit met een flink
tekort. Dat is niet het gevolg van een eenmalige tegenvaller, wel een structureel
gegeven waar we de komende jaren nog mee geconfronteerd zullen worden. Op
korte termijn is er geen probleem, maar ook dit dwingt ons na te denken over
onze rol en onze toekomst.
De personeelsdynamiek is een andere interne factor die ons confronteert met
mogelijke opportuniteiten. De VVBAD kende de voorbije zes jaar zo goed als
geen personeelsverloop. Nu er op korte termijn twee personeelswissels plaatsvonden
is het moment aangebroken om na te denken hoe we deze functies
opnieuw willen invullen. Gaan we op hetzelfde elan verder of kiezen we, net als
Tom en Julie, voor nieuwe mogelijkheden?

Julie Hendrickx, hoofdredacteur.

Ondanks dat het honderdjarige bestaan van de VVBAD lonkt
(voor uw agenda: 2021), hebben we hier te maken met een fit
en daadkrachtig ‘oudje’. Ik ben blij dat ik er meer dan zes jaar
deel van heb mogen uitmaken. Ik ben dan ook benieuwd hoe
de vereniging, META en de bibliotheek- en archief sector zullen
evolueren. En overstap of niet, één ding is zeker: clichés over bibliothecarissen
en archivarissen, ik zal ze niet dulden. Argumenten heb ik immers in overvloed.

Datum: 
april 2017
Auteurs: 
Bruno Vermeeren, Julie Hendrickx
META magazine: