De bibliotheek van de Faculteit voor Vergelijkende godsdienstwetenschappen

De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) bestudeert en onderwijst in een pluralistische context de veelheid van religies en wereld- en levensbeschouwingen. Omwille van het belang van rechtstreeks contact — beste waarborg voor gelijkwaardigheid en pluralisme — wordt ernaar gestreefd om onderwijs te geven door docenten die behoren tot die verschillende levensbeschouwingen zelf.
PDF-pictogram META_201408_Etalage_LowRes.pdf
Datum: 
november 2014
META magazine: