Good Governance vindt de laatste jaren meer en meer ingang in de cultuursector in Vlaanderen. Het vormt het sluitstuk van een proces van professionalisering dat zich sinds de jaren 90 in de cultuursector heeft doorgezet. In 2012 werd een leidraad Cultural Governance door het Fonds voor Cultuurmanagement (UA) overhandigd aan de toenmalige minister van Cultuur, Joke Schauvliege. In vele culturele organisaties en cultuurcentra kende de leidraad navolging en/of werden de principes besproken binnen de Raden van Bestuur. De huidige minister van Cultuur Sven Gatz nam het thema ook ter harte en integreerde enkele principes van cultural governance in de uitvoering van het vernieuwde Kunstendecreet. De vraag is nu hoe openbare bibliotheken en publiekrechtelijke archieven op lokaal niveau hiermee moeten omgaan. Ze zijn immers — in tegenstelling tot de private kunstensector — anders georganiseerd. De meeste hebben geen aparte vzw-structuur maar zijn ingebed in lokale administraties. Dat betekent echter niet dat de principes van cultural governance niet van tel zijn. Integendeel, de nood naar transparantie en check and balances is zelfs groter en het is een uitdaging om te zien hoe deze principes binnen een lokaal bestuur kunnen helder gemaakt en toegepast worden. Voor de analyse in dit artikel is onder meer een beroep gedaan op een onderzoek naar de praktijk van het cultural governance in Vlaanderen, dat de Universiteit Antwerpen uitvoerde in 2012.
U heeft niet voldoende toegangsrechten of dient aangemeld te zijn om deze inhoud te bekijken. Klik hier om aan te melden.