CENDARI

CENDARI, kort voor Collaborative European Digital Archive Infrastructure, is een onderzoeksproject dat een digitale onderzoeksinfrastructuur voor historici wil ontwikkelen. Deze infrastructuur zal digitale bronnen bevatten rond twee pilootthema’s: de middeleeuwen en de Eerste Wereldoorlog.
PDF-pictogram META_201408_Over de grens_LowRes.pdf
Datum: 
november 2014
META magazine: