Beatrice De Clippeleir: “Het is heerlijk om te werken met kunst- en architectuurboeken”

Béatrice De Clippeleir is Campusbibliothecaris in de Sint-Lucasbibliotheek Gent, de bibliotheek van de LuCA School of Arts en de Faculteit Architectuur KuL. Ze is ook redactielid van META.
PDF-pictogram META_201404_inzet.pdf
Datum: 
mei 2014
META magazine: