Europese richtlijn auteursrecht

BAG Nummer 2003/3

Europese richtlijn auteursrecht

Geschreven door
Gepubliceerd op 01.03.2003
Twee jaar geleden raakten Europees Parlement en Raad het, na intens lobbywerk, eens over de zogenaamde auteursrichtlijn. Zo'n regelgeving was nodig opdat de Europese Commissie internationale verplichtingen over intellectuele eigendom kon nakomen. Namens de bibliotheken, documentatiecentra en archieven bedong Eblida de belangrijke 'bibliotheekuitzondering'. Net als de universiteiten, het onderwijs en sociale instellingen ontsnappen bibliotheken wegens hun maatschappelijke functie aan de harde economische rechten van de auteurs.Over de omzetting van de Europese richtlijn in Belgisch recht is het laatste woord nog niet gezegd en is gezonde achterdocht op zijn plaats. De richtlijn geeft immers slechts een algemeen kader dat de lidstaten relatief vrij mogen invullen. Een eerste poging van de Luikse liberale senator Philippe Monfils getuigde van een minimalistische aanpak. De voorbije maanden is druk gesleuteld aan en gelobbyd voor een nieuwe tekst maar het water tussen de diverse partijen was nog te diep om tot een besluit te komen.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be