Archief

Archief

Het archief van alle nummers van META, tijdschrift voor bibliotheek & archief (vanaf 2011), en van zijn voorloper de Bibliotheek- & Archiefgids (2002-2010).

META Nummer 2014/8

Editoriaal
Droog brood
Artikel
Tekstaffiches Eerste Wereldoorlog
Artikel
1914-1918 Stads- en gemeentearchieven op de frontlijn
Interview
De indeling en subsidiëring van culturele archiefinstellingen bij het regionale niveau
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2014/7

Editoriaal
Sterren op de dansvloer
Artikel
visies op onderwijs
Artikel
Discovery service in de UAntwerpen
Artikel
Wat vinden oud-studenten van hun opleiding?
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2014/6

Editoriaal
Minister zonder budget
Artikel
Taalpunten Nederlands in het netwerk van de Antwerpse bibliotheken
Artikel
“Groot nieuws!”
Artikel
30 jaar Bibliotheekweek
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2014/5

Editoriaal
E-boeken in de bib: Stem voor!
Artikel
Aan de slag met selectielijsten
Artikel
Archivarissen aan het werk
Interview
Majo De Saedeleer: “Ik heb echt mogen doen wat ik het allerliefste deed en wat zo dicht bij mijn hart lag.”
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2014/4

Editoriaal
Kwaliteit
Artikel
Hightech spaghetti
Artikel
“De Bibliobus, de jongste verwezenlijking op bibliotheekgebied”
Artikel
E-boeken in de bib
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2014/3

Editoriaal
Gevaar
Artikel
Schaderegistratie als startpunt van beleid voor behoud en beheer
Artikel
Informatievaardigheden in de lerarenopleiding en de rol van de hogeschoolbibliotheek
Artikel
“Is er één ambt dat in zijn wezen meer berekend is op vrede?”
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2014/2

Editoriaal
Tot nut van ‘t algemeen
Artikel
Wie bouwt er mee?
Artikel
Archief zkt. Publiek
Interview
“We hebben een goede naam en die moeten we blijven waarmaken”
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2014/1

Editoriaal
Kersvers
Artikel
Een archiefbeheersysteem: is het eindelijk zover?
Artikel
“Een kloeke hefboom voor de ontwikkeling van ons volk!”
Interview
De belevenisbibliotheek
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/9

Editoriaal
Disclaimer
Artikel
Studenten versus lesgevers: Gebruikersonderzoek in de Arteveldemediatheken
Artikel
Vlaanderen in hogere versnelling om audiovisueel erfgoed te redden
Interview
Rondetafel Digitaal archief en auteursrecht
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/8

Editoriaal
Het edele beroep
Artikel
Inspiratie bij informatiebeheer
Artikel
Transitiemanagement bij Havenbedrijf Antwerpen
Artikel
Mondelinge geschiedenis en digitale duurzaamheid: een gevalstudie
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/7

Editoriaal
Terugkeer naar de collectie
Artikel
Een collectieplan: wat doe je ermee?
Artikel
De openbare bibliotheken als marktcorrigerende factor: waarheid of wens?
Artikel
Twee Brusselse bibliotheken één gemeenschappelijk collectiebeleid
Kijk volledig nummer in

META NUMMER 2013/6

Editoriaal
Ter inspiratie
Artikel
Tien jaar tagging
Artikel
Milieuzorg in het lokaal cultuurbeleid: wat doet u?
Interview
Minister van Cultuur Joke Schauvliege over haar inspiratienota
Kijk volledig nummer in

META NUMMER 2013/5

Editoriaal
De toekomst is vandaag
Artikel
Bibliotheken voor de toekomst, toekomst voor de bibliotheken: ISO/TR 11219
Artikel
Nieuwe kansen voor de kennis van klokken en beiaarden
Interview
Mijn doel is van deze bibliotheek een relevante plek te maken voor Gentenaars en voor iedereen die in deze stad woont of werkt.
Kijk volledig nummer in

META NUMMER 2013/4

Editoriaal
Quo vadis, Elektron?
Artikel
Het onbehagen in de digitale cultuur. De opkomst van digital humanities
Artikel
Surf naar mij! Stem voor mij!
Interview
“Cycling for libraries haalt het beste in je boven”
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/3

Editoriaal
Decreten versus expertise
Artikel
Profiel van de medewerkers en de tewerkstelling in de Vlaamse openbare bibliotheken
Artikel
De Franstalige openbare bibliotheken in België, een onontgonnen gebied
Interview
Afscheidsinterview met Luc Salu: "Fotografie heeft met alles te maken"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/2

Editoriaal
Duurzaamheid: wie wijst de weg?
Artikel
Lokale digiscan
Artikel
ICA-AtoM op speed!
Interview
Duurzame ontwikkeling
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2013/1

Editoriaal
Engagement
Artikel
35 jaar hogeschoolbibliotheken in de professionele bacheloropleidingen
Artikel
Kennis delen door sociaal leren
Interview
Altijd onder je eigen kerktoren blijven is niet verruimend.
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/9

Editoriaal
Dromen van erfgoed
Artikel
De wet van de remmende achterstand
Artikel
Bib Web Awards 2012: "Er waait echt een nieuwe frisse wind door de bibliotheeksector
Artikel
Van volksbibliotheek naar openbare bibliotheek. De bouw van openbare bibliotheken in Antwerpen tussen 1862 en 1978
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/8

Editoriaal
Bye, bye bib?
Artikel
Boeken-EHBO in de praktijk. Eerstelijnsconservering van erfgoedcollecties in de Openbare Bibliotheek Brugge.
Artikel
Google bestaat al. Waar moet het heen met de bibliotheekcatalogus?
Interview
Marina De Bruijn: "Vanuit de kennis van het verleden, kan je betere keuzes en weloverwogen beslissingen maken."
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/7

Editoriaal
De weg door het moeras
Artikel
Archiveren binnen de welzijnsband Meetjesland: één archivaris voor dertien OCMW-besturen
Artikel
De provinciale bibliotheeksystemen: het kikkerperspectief
Interview
In vlaanderen gaat het meestal over geld, over rationalisatie
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/6

Editoriaal
Evalueren om te innoveren
Artikel
Het Publieksonderzoek Archieven 2011
Artikel
OK!PI - Overzicht Kwantitatieve Performantie-Indicatoren
Interview
Bios2 gewikt en gewogen
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/5

Editoriaal
Halfweg
Artikel
Landboeken in kaart gebracht. Contextueel en typologisch onderzoek als basis van archivistische beschrijving
Artikel
De archieven van de benedictijnse gemeenschap New Norcia (West-Australië)
Interview
De beste bib van Vlaanderen en Brussel staat in Balen
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/4

Editoriaal
De bibliotheek in de waardeketen
Artikel
What's in a name? Een onderzoek naar de context van de Antwerpse Insolvente boedelskamer.
Artikel
Muntpunt: Cultuurparticipatie kansengroepen binnen 'open huis'
Interview
"Alle drie willen we boeken en verhalen bij mensen brengen"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/3

Editoriaal
Smalltalk, big ideas
Artikel
Bibliotheekwerk achter de tralies
Artikel
Wat kost de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed?
Interview
Het kleine ontmoeten met Ruth Soenen en Geertje Descheemaeker
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/2

Editoriaal
M'as-tu vu?
Artikel
Wat doet u met Creative Commons?
Artikel
Museumarchieven. Een interessant werkterrein voor museummedewerkers, vorsers en publiek
Interview
"De bibliotheek als spil in het interne kennismanagement"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2012/1

Editoriaal
Een stap vooruit
Artikel
School en Openbare bib: een goed team?
Artikel
Samarcande: bibliotheekportaal over de grens
Interview
Jean-François Füeg: "We komen van dezelfde traditie"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 9

Editoriaal
Hebt u een minuutje?
Artikel
Bestaat er een e-leenrecht?
Artikel
Valorisatie voor kerkelijke archiefdiensten
Interview
Carlo Van Baelen bij zijn afscheid van het Vlaams Fonds voor de Letteren
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 8

Editoriaal
Het moeras
Artikel
De Bibus, stilstaan bij het eerste jaar onderweg
Artikel
Bij de 50e verjaardag De Paris Principles, dood of springlevend?
Artikel
Digitale data raadpleegbaar houden Meer dan het behoud van data
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 7

Editoriaal
Tijd voor debat
Artikel
Privacy in openbare bibliotheken, Een stand van zaken
Artikel
Het 'recht op weten' concreet organiseren
Interview
De Belgische Privacycommissie: "Gebruik Privacy niet als joker"
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 6

Editoriaal
Personeel en samenwerking geen prioriteiten meer voor Vlaanderen?
Artikel
Wat nog met fysieke collecties?
Artikel
De nieuwe gebruiker
Interview
10 jaar decreet Lokaal Cultuurbeleid
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 5

Editoriaal
Provincies in de schijnwerpers
Artikel
Rondetafelgesprek Streekgericht Bibliotheekbeleid
Artikel
Fundels veroveren de wereld. Vlaamse bibliotheeksector rolmodel uitlenen digitale prentenboeken.
Interview
Wat te concluderen uit de Participatiesurvey 2009?
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 4

Editoriaal
De bibliotheek als netwerk
Artikel
Zes keer streekgericht bibliotheekbeleid
Artikel
Impala 1991-2011
Interview
Kris Lenaerts en Eva Van Regenmortel van The Maarten Van Severen Foundation
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 3

Editoriaal
Plannen kost geld
Artikel
Gratis toegang tot ons geheugen?
Artikel
De thesarus, met uisterven bedreigd?
Interview
Heidi Moyson en Ellen Kempers: Samenwerking met de BAD-sector kan tot vruchtbare dingen leiden
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 2

Editoriaal
De bibliotheek als lijdend voorwerp
Artikel
Vreemd van ver: Prospectie en registratie van het erfgoed van het migrantenmiddenveld
Artikel
Archief en Democratie: De eerste virtuele tentoonstelling van het Rijksarchief.
Interview
Lolita brengt literair erfgoed in kaart
Kijk volledig nummer in

META Nummer 2011 / 1

Editoriaal
Het is de inhoud die telt
Artikel
Een nooit eindigend verhaal. Naar nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor Antwerpse stedelijke erfgoedinstellingen
Artikel
CEST: Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten
Interview
Eva Simon en Patrick Pede over de Bib Web Awards
Kijk volledig nummer in

BAG Nummer 2010/6

Artikel
De ethische code voor conservator-restorers (II)
Artikel
Archief Vlaams Parlement gaat digitaal
Artikel
Archiefbeheer in Oudenaarde
Artikel
Van collectiegerichte bibliotheek naar Bibliotheek-infopunt Oostkamp
Kijk volledig nummer in

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be