Lid worden

De VVBAD is dé beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten. Onze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld, met zin voor verdieping en vernieuwing. Werk je in een openbare, wetenschappelijke, bedrijfs- of schoolbibliotheek, in een gemeente, rijks- of privé-archief, of in een documentatiecentrum? Dan kan je lid worden van de VVBAD. Maar ook wanneer je als student een bibliotheek-, archief- of documentatieopleiding volgt of werk zoekt in deze sector.
  • Je bent lid van de grootste bibliotheek- en archiefvereniging in Vlaanderen;
  • Je ondersteunt de VVBAD om het beleid te informeren over de wensen en verzuchtingen van de sector;
  • Je kan actief participeren in de verenigingsbesturen;
  • Je vindt bij de VVBAD een platform voor overleg en kennisuitwisseling met professionals uit jouw eigen werksoort, uit andere werksoorten en met verwante organisaties in binnen- en buitenland;
  • Je kan praten over de (nieuwste) ontwikkelingen met bestuursleden, gebruikers en collega's;
  • Elke maand krijg je een pak informatie over het bibliotheek- en archiefwezen via META, begrepen in het lidmaatschap;
  • Je kan deelnemen aan alle VVBAD-activiteiten aan de voordelige ledenprijs;
Je kan persoonlijk lid worden of de instelling waar je werkt kan een lidmaatschap aangaan. Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar; wie in de loop van het jaar aansluit, krijgt de reeds verschenen tijdschriftnummers toegestuurd. Tenzij je vóór 1 december schriftelijk opzegt, wordt je lidmaatschap automatisch verlengd. Ben je minstens één jaar lid, dan kan je je verkiesbaar stellen.

Aansluitingsformulier lidmaatschap

Ik werk in een:
Ik wens een persoonlijk lidmaatschap aan te gaan:
De correspondentie voor een persoonlijk lidmaatschap wordt alleen maar naar het thuisadres gestuurd.
Ik wens een lidmaatschap voor mijn instelling aan te gaan:
Wordt een instelling lid, dan wordt de bijdrage berekend volgens het aantal tewerkgestelden in het archief, de bibliotheek of het documentatiecentrum van die instelling. Alle personeelsleden van die instelling kunnen aan VVBAD-activiteiten deelnemen aan de voorwaarden van persoonlijke leden. De abonnementen worden wel verstuurd naar het adres van de instelling. Na het inschrijven ontvangt u van ons een factuur. * Instellingen en toeleveringsbedrijven in het buitenland betalen per jaar 40 euro extra
Opmerking
Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar; wie in de loop van het jaar aansluit, krijgt de reeds verschenen tijdschriftnummers toegestuurd (zolang de voorraad strekt). Tenzij je vóór 1 december schriftelijk opzegt, wordt je lidmaatschap automatisch verlengd. Ben je minstens één jaar lid, dan kan je je verkiesbaar stellen.