Museumbibliotheken

Museumbibliotheken

Een museumbibliotheek verzamelt, bewaart en ontsluit gedrukte en elektronische informatie ter ondersteuning van de algemene werking van het museum.

Een museumbibliotheek is bijgevolg een gespecialiseerde, meestal wetenschappelijke bibliotheek met vaak een uniek collectieprofiel. Ze is namelijk in eerste instantie bedoeld voor onderzoek over en ter documentatie van de eigen collectie. Zo wordt er informatie ter beschikking gesteld voor de opbouw van tijdelijke en vaste tentoonstellingen, voor aankopen en uitbreidingen van de museumcollectie, voor het documenteren en onderzoeken van de vaste collectie, voor conservatie en restauratie van de museumobjecten, voor de publiekswerking en de promotie van de verzameling. Op die manier wordt het roerend en immaterieel erfgoed toegankelijk gemaakt.

Deze opdracht zit vervat in de basisfuncties waaraan een museum moet voldoen volgens de Unesco en de International Council of Museums (ICOM). Deze opdracht wordt ook erkend door het Erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap.

Omwille van het vaak unieke collectieprofiel van deze wetenschappelijke collecties wordt de dienstverlening vaak uitgebreid en zijn de collecties ook toegankelijk voor externen, zoals onderzoekers en studenten.

Museumbibliotheken variƫren sterk in grootte. Kleinere of beginnende musea werken doorgaans enkel met een wetenschappelijke handbibliotheek. Vaak groeit hieruit ook een archief, documentatiecentrum of een collectie visuele materialen. Bij grotere instellingen ontwikkelt dit geheel zich bijna altijd tot een uitgebreid informatiecentrum.

Automatisering en digitalisering stuwen ook de professionalisering van de museumbibliotheken in Vlaanderen vooruit. Toenemende digitale catalogi en collectieontsluiting op het internet illustreren dit fenomeen.

Vlaanderen telt ongeveer 65 museumbibliotheken. De bibliotheken van kunstmusea vormen samen het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV), een intersectorale commissie van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD).

Verdere stakeholders zijn onder meer:

 • ARLIS, Art Libraries Society
 • Europeana
 • FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
 • IAML, International Association of Music Libraries
 • ICOM Vlaanderen (voorheen de Vlaamse Museumvereniging VMV)
 • IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions
 • OKBN, Overleg KunstBibliotheken Nederland
 • Packed, Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
 • BAM, Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst
 • Resonant, Muzikaal Erfgoed in Vlaanderen
 • VAI, Vlaams Architectuur Instituut
 • VIAA, Vlaams Instituut voor Archivering
 • VTI, Vlaams Theater Instituut

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be