Over hogeschoolbibliotheken

Over hogeschoolbibliotheken

Enkele decreten van de Vlaamse overheid hebben de structuur en werking van de hogeschoolbibliotheken mee bepaald:

Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap zorgde voor een eerste fusiegolf: van de toenmalige 165 “hogere instituten” bleven er nog 22 hogescholen over. Hun opdracht bestaat, naast het inrichten van onderwijs, ook uit wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en de beoefening van de kunsten. Het decreet verplicht de hogescholen eveneens tot de aanstelling van een hogeschoolbibliothecaris.

Een volgende omwenteling kwam er onder impuls van de Bolognaverklaring van 1999. Het betekende een nieuw startpunt met vooral meer transparantie, een betere wederzijdse erkenning van diploma’s en een verhoogde mobiliteit van studenten. De Bolognaverklaring werd in Vlaanderen vertaald naar het Structuurdecreet van 4 april 2003 met een opdeling tussen professionele en academische bacheloropleidingen. De professionele bacheloropleidingen werden ingericht door de hogescholen, de academische bacheloropleidingen en masteropleidingen door zowel hogescholen als universiteiten. Het decreet leidde tot samenwerkingsverbanden, de zgn. associaties tussen hogescholen en universiteiten. Daarin werken partnerinstellingen samen rond bv. het bibliotheekbeleid.

Het Integratiedecreet van 13 juli 2012 zorgde bij het begin van academiejaar 2013-2014 voor een nieuwe grote hertekening van het hoger onderwijslandschap. Alle academische opleidingen van de hogescholen werden naar de universiteiten overgeheveld. Het betekent een transfer van vele tienduizenden studenten met grote impact voor de betrokken bibliotheken. Het leidde opnieuw tot een fusie van hogescholen. Van de 22 hogescholen bleven er nog 16 over.

Met ingang van het academiejaar 2013-2014 trad ook het tweede Vlaamse accreditatiestelsel in werking. De door NVAO (de Nederlands – Vlaamse Accrediatieorganisatie) ontwikkelde beoordelingskaders voor de instellingsreview, de opleidingsaccreditatie en de Toets Nieuwe Opleiding of TNO werden bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het nieuwe systeem maakt komaf met de ‘oude’ visitaties waarbij elke opleiding apart werd doorgelicht. Vanaf 2015 bepalen de hogescholen en universiteiten zelf hun visie op kwaliteit en de methodiek die ze wensen te hanteren voor kwaliteitsborging. In de periode 2015-2017 gebeurde daartoe een nulmeting door NVAO.

Nieuwe uitdaging: de komst van het hoger beroepsonderwijs of HBO5

Het HBO5 situeert zich tussen het niveau van secundair onderwijs (onderwijsniveau 4) en de bachelor (onderwijsniveau 6). Het bereidt de studenten voor op het uitoefenen van een beroep. Het gamma aan HBO5-opleidingen, momenteel nog aangeboden door de Centra voor Volwassenenonderwijs of CVO’s, krijgt vanaf het academiejaar 2019-2020 een plaats binnen de Vlaamse hogescholen. Om die overgang voor te bereiden moeten de opleidingen zich omvormen en een Toets Nieuwe Opleiding doorlopen. Ten laatste op 1 september 2019 zijn de meeste HBO5-opleidingen ofwel omgevormd ofwel geactualiseerd. Enkele delen zullen een apart traject volgen en de komende jaren integreren.

Voor een aantal hogeschoolbibliotheken luidt die integratie ook de komst in van heel wat nieuwe gebruikers met specifieke informatienoden. De CVO’s hebben vaak nog geen traditie op het vlak van bibliotheekvoorziening. Er zal afstemming nodig zijn op het gebied van  de collectievoorziening, de openingsuren van de bibliotheek, het digitale aanbod, e.d.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be