Cultureel-erfgoedbeleid

Cultureel-erfgoedbeleid

Ondanks de omvang en culturele waarde van hun collecties waartoe ook topstukken behoren, beginnen erfgoedbibliotheken pas recent nadrukkelijk hun plaats op te eisen binnen het cultureel-erfgoedveld. Deze late ontwikkeling is niet los te zien van haar late erkenning als afzonderlijke sector. Die kwam er pas in 2008 met het verschijnen van het Cultureel-erfgoeddecreet dat de sector van erfgoedbibliotheken voor het eerst als onderdeel van het Vlaams cultuurbeleid beschouwde. Dit had tot gevolg dat erfgoedbibliotheken en culturele archiefinstellingen, net zoals voor musea voorheen al het geval was, vanaf dan in aanmerking konden komen voor een kwaliteitslabel. De erkenning van erfgoedbibliotheken is louter symbolisch van aard. In tegenstelling tot andere collectiebeherende instellingen kunnen bibliotheken geen aanspraak maken op individuele werkingssubsidies voor hun erfgoedwerking. Dit verklaart voor een deel waarom Vlaanderen voorlopig slechts acht erkende erfgoedbibliotheken telt.

Deze discriminerende situatie maakt het bijzonder moeilijk om de achterstanden op het gebied van preservering en conservering, bibliografische ontsluiting en digitalisering in de sector weg te werken. Sinds de jaren ’90 stelden rapporten van An Renard (1990), KPMG (2001), Jeroen Walterus (2003) en Ludo Simons (2005) keer op keer dezelfde problemen vast maar de beleidsvoorstellen die daaruit voortvloeiden bleven al te vaak dode letter. Het recente onderzoek van de Universiteit Antwerpen dat in 2012 door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd uitgegeven als ‘De wet van de remmende achterstand’, is dan ook ontnuchterend. Sinds 1990 werd slechts weinig voortuitgang geboekt. Dat erfgoedbibliotheken geen werkings- of projectmiddelen kunnen aanvragen voor het wegwerken van de achterstanden, wordt doorheen de sector als een groot gebrek ervaren.

Waarom lid van de VVBAD worden?

  • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
  • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
  • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
  • Toegang krijgen tot vakinformatie
  • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be