Gereglementeerde boekenprijs

Gereglementeerde boekenprijs

Na advies van de Raad van State heeft de ministerraad het decreet en het uitvoeringsbesluit voor de gereglementeerde boekenprijs definitief goedgekeurd. Het decreet gaat in op 1 juli 2017. De documenten van de ministerraad kun je hier raadplegen.

Naar aanleidingen van enkele terugkerende vragen uit de sector en op basis van het gesprek dat VVBAD had met de juristen van de Vlaamse Overheid, kunnen we volgende toelichtingen meegeven:

 • Als de bibliotheken voor hun overheidsopdrachten een korting krijgen van ten hoogste 20% en de verstrekte gratis diensten binnen het toepassingsgebied blijven, is er geen probleem en kan de overheidsopdracht gewoon verder uitgevoerd worden.
 • Vanaf 30 juni zal het bedrag voor het systeem van ‘gunning via aangenomen factuur’ (bestelbon) door de federale overheid worden opgetrokken van 8.500 euro naar 30.000 euro. Als er met een bestelbon gewerkt wordt in plaats van met offertes kan de aanpassing naar het nieuwe kortingspercentage meteen gebeuren en moet er geen gunningsprocedure opgestart worden.
 • Als de korting geen rol heeft gespeeld bij de gunning en als er geen gratis diensten werden aangeboden die buiten het toepassingsgebied vallen in de kwalitatieve criteria van de gunning, dan moet er geen nieuwe procedure opgestart worden en kan het lopende contract aangepast worden.
 • Tot 135.000 euro (excl. BTW) kan opdracht vrij snel worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Boven dit bedrag moet de opdracht gepubliceerd worden.
  Meer informatie over de Regelgeving Overheidsopdrachten kun je hier vinden.
 • Bij een offerte zonder exclusiviteitsrecht en zonder de verplichting om een vaste minimale hoeveelheid af te nemen kan de lopende opdracht ‘beëindigd’ worden door geen bestellingen meer te plaatsen binnen deze raamovereenkomst. In de andere gevallen zal de lopende opdracht met wederzijds akkoord of eenzijdig beëindigd moeten worden.
 • Het decreet is enkel van toepassing op boeken die verschijnen vanaf 1 juli 2017, of die voor de eerste maal worden geïmporteerd vanaf 1 juli 2017.Als boeken onder de gereglementeerde boekenprijs vallen, dan zullen deze boeken in de referentiedatabank www.boekenprijs.be te vinden zijn. Boeken die niet in de databank opgenomen zijn, vallen niet onder het decreet. Deze databank is vanaf 1 juli te consulteren. Daarnaast kan je via deze website ook eventuele inbreuken melden en vind je er een rubriek met veelgestelde vragen.

De VVBAD beschikt niet over een eigen juridische dienst. We kunnen dus helaas ook geen advies verlenen bij individuele dossiers. We raden aan om bij twijfel of met specifieke vragen contact op te nemen met de juridische dienst van de gemeente of andere specialisten.

Waarom lid van de VVBAD worden?

 • Deel zijn van het netwerk van experten en collega's
 • Mee de belangen van de informatiesector behartigen
 • Korting krijgen op de activiteiten van de VVBAD
 • Toegang krijgen tot vakinformatie
 • Participeren in de verenigingsbesturen
Word lid

VVBAD maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door deze te accepteren of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil u meer weten over cookies, of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen? Bekijk dan hier de voorwaarden.

© Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw
Statiestraat 179 | B-2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: (+32) 03 281 44 57 | email: vvbad@vvbad.be